Lønnskostnader i mill. kr for petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester

Tilbake til artikkelen

Lønnskostnader i mill. kr for petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester1
  2009 2010 2011 2012 2013
1Verdiene for næringene dekker kun de næringsundergruppene som er definert som petroleumsrelatert leverandørindustri og utvinningstjenester.
Rettet 19. november 2015.
Petroleumsrelatert leverandørindustri 70 577 66 679 73 247 81 779 94 875
09.1 Utvinningstjenester 24 058 21 834 26 107 28 089 36 138
25 Metallvareindustri 9 620 8 848 9 427 10 470 11 217
26-27 Dataindustri og elektrisk utstyrsind. 5 330 5 453 5 691 6 332 6 917
28 Maskinindustri 11 337 10 885 11 253 13 643 14 988
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer 13 249 11 866 12 308 13 621 14 808
33 Maskinreparasjon og -installasjon 6 983 7 794 8 460 9 624 10 808

Kontakt