Tabell

Lønnskostnader i mill. kr for petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester1
 20092010201120122013
1Verdiene for næringene dekker kun de næringsundergruppene som er definert som petroleumsrelatert leverandørindustri og utvinningstjenester.
Rettet 19. november 2015.
Petroleumsrelatert leverandørindustri70 57766 67973 24781 77994 875
09.1 Utvinningstjenester24 05821 83426 10728 08936 138
25 Metallvareindustri9 6208 8489 42710 47011 217
26-27 Dataindustri og elektrisk utstyrsind.5 3305 4535 6916 3326 917
28 Maskinindustri11 33710 88511 25313 64314 988
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer13 24911 86612 30813 62114 808
33 Maskinreparasjon og -installasjon6 9837 7948 4609 62410 808