Omsetning i mill. kr for petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester

Tilbake til artikkelen

Omsetning i mill. kr for petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester1
  2009 2010 2011 2012 2013
1Verdiene for næringene dekker kun de næringsundergruppene som er definert som petroleumsrelatert leverandørindustri og utvinningstjenester.
Rettet 19. november 2015.
Petroleumsrelatert leverandørindustri 319 325 287 159 295 551 342 451 393 326
09.1 Utvinningstjenester 96 716 92 706 95 898 112 581 135 944
25 Metallvareindustri 35 366 31 237 33 722 37 689 37 531
26-27 Dataindustri og elektrisk utstyrsind. 18 623 18 083 19 573 22 090 23 763
28 Maskinindustri 75 987 64 349 59 427 71 340 83 498
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer 64 805 52 707 56 224 64 911 72 704
33 Maskinreparasjon og -installasjon 27 829 28 076 30 707 33 842 39 886

Kontakt