Tabell

Omsetning i mill. kr for petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester1
 20092010201120122013
1Verdiene for næringene dekker kun de næringsundergruppene som er definert som petroleumsrelatert leverandørindustri og utvinningstjenester.
Rettet 19. november 2015.
Petroleumsrelatert leverandørindustri319 325287 159295 551342 451393 326
09.1 Utvinningstjenester96 71692 70695 898112 581135 944
25 Metallvareindustri35 36631 23733 72237 68937 531
26-27 Dataindustri og elektrisk utstyrsind.18 62318 08319 57322 09023 763
28 Maskinindustri75 98764 34959 42771 34083 498
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer64 80552 70756 22464 91172 704
33 Maskinreparasjon og -installasjon27 82928 07630 70733 84239 886