Sysselsetting i petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester

Tilbake til artikkelen

Sysselsetting i petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester1
  2009 2010 2011 2012 2013
1Antall sysselsatte for hver næring dekker kun de næringsundergruppene som er definert som petroleumsrelatert leverandørindustri og utvinningstjenester.
Rettet 19. november 2015.
Petroleumsrelatert leverandørindustri 109 608 105 133 109 453 117 055 126 668
09.1 Utvinningstjenester 26 523 26 781 31 183 33 694 37 379
25 Metallvareindustri 21 460 19 585 19 486 20 425 21 111
26-27 Dataindustri og elektrisk utstyrsind. 8 487 8 300 8 343 8 774 9 026
28 Maskinindustri 18 018 16 839 17 008 18 293 19 952
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer 21 988 19 876 19 246 20 555 22 403
33 Maskinreparasjon og -installasjon 13 132 13 752 14 187 15 314 16 797

Kontakt