Tabell

Sysselsetting i petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester1
 20092010201120122013
1Antall sysselsatte for hver næring dekker kun de næringsundergruppene som er definert som petroleumsrelatert leverandørindustri og utvinningstjenester.
Rettet 19. november 2015.
Petroleumsrelatert leverandørindustri109 608105 133109 453117 055126 668
09.1 Utvinningstjenester26 52326 78131 18333 69437 379
25 Metallvareindustri21 46019 58519 48620 42521 111
26-27 Dataindustri og elektrisk utstyrsind.8 4878 3008 3438 7749 026
28 Maskinindustri18 01816 83917 00818 29319 952
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer21 98819 87619 24620 55522 403
33 Maskinreparasjon og -installasjon13 13213 75214 18715 31416 797