Bearbeidingsverdi til faktorpriser i mill. kr for petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester

Tilbake til artikkelen

Bearbeidingsverdi til faktorpriser i mill. kr for petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester1
  2009 2010 2011 2012 2013
1Verdiene for næringene dekker kun de næringsundergruppene som er definert som petroleumsrelatert leverandørindustri og utvinningstjenester.
Rettet 19. november 2015.
Petroleumsrelatert leverandørindustri 106 040 97 946 103 146 112 749 126 780
09.1 Utvinningstjenester 39 768 34 056 35 722 38 994 48 959
25 Metallvareindustri 12 037 10 742 11 933 13 818 14 061
26-27 Dataindustri og elektrisk utstyrsind. 6 775 7 145 7 096 7 978 8 615
28 Maskinindustri 22 168 19 944 21 073 22 376 22 142
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer 16 120 15 699 16 634 17 253 19 196
33 Maskinreparasjon og -installasjon 9 172 10 359 10 688 12 329 13 807

Kontakt