Tabell

Bearbeidingsverdi til faktorpriser i mill. kr for petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester1
 20092010201120122013
1Verdiene for næringene dekker kun de næringsundergruppene som er definert som petroleumsrelatert leverandørindustri og utvinningstjenester.
Rettet 19. november 2015.
Petroleumsrelatert leverandørindustri106 04097 946103 146112 749126 780
09.1 Utvinningstjenester39 76834 05635 72238 99448 959
25 Metallvareindustri12 03710 74211 93313 81814 061
26-27 Dataindustri og elektrisk utstyrsind.6 7757 1457 0967 9788 615
28 Maskinindustri22 16819 94421 07322 37622 142
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer16 12015 69916 63417 25319 196
33 Maskinreparasjon og -installasjon9 17210 35910 68812 32913 807