Økonomiske hovedtall etter næring. 2013. Mill. kroner

Tilbake til artikkelen

Økonomiske hovedtall etter næring. 2013. Mill. kroner1
  Utvinningstjenester og industri Leverandørindustri og utvinningstjenester
  Produksjonsverdi Produktinnsats Bearbeidingsverdi til faktorpriser Bruttoinvestering Produksjonsverdi Produktinnsats Bearbeidingsverdi til faktorpriser Bruttoinvestering
1Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Rettet 19. november 2015.
09.1, 10-33 Utvinningstjenester og industri 916 960 666 638 244 246 23 207 388 324 261 661 126 780 8 642
09.1 Utvinningstjenester 136 076 87 133 48 959 4 741 136 076 87 133 48 959 4 741
10-12 Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 177 039 133 194 37 359 5 366 0 0 0 0
13-15 Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 6 294 3 845 2 458 131 0 0 0 0
16 Trelast- og trevareindustri 24 087 16 952 7 170 789 0 0 0 0
17 Papir- og papirvareindustri 9 956 7 721 2 258 446 0 0 0 0
18 Trykking, grafisk industri 9 740 5 646 4 113 337 0 0 0 0
19-21 Oljeraff., kjemisk farmas. industri 145 403 126 340 19 143 2 559 0 0 0 0
22-23 Gummi, plast, mineralsk industri mv. 39 381 27 118 12 288 1 218 0 0 0 0
24 Metallindustri 53 241 45 352 7 915 1 699 0 0 0 0
25 Metallvareindustri 46 179 28 152 18 049 893 36 383 22 341 14 061 707
26-27 Dataindustri og elektrisk utstyrsind. 43 051 27 079 16 021 553 23 545 14 954 8 615 219
28 Maskinindustri 86 890 63 134 23 792 1 448 82 782 60 660 22 142 1 278
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer 72 565 53 193 19 381 1 056 71 884 52 695 19 196 1 044
29, 30.2-30.9 Annen verkstedsindustri 9 313 6 263 3 056 339 0 0 0 0
33 Maskinreparasjon og -installasjon 44 460 27 663 16 830 1 377 37 655 23 877 13 807 652
31-32 Møbelindustri og annen industri 13 285 7 852 5 454 254 0 0 0 0

Kontakt