Table

Økonomiske hovedtall etter næring. 2013. Mill. kroner1
 Utvinningstjenester og industriLeverandørindustri og utvinningstjenester
 ProduksjonsverdiProduktinnsatsBearbeidingsverdi til faktorpriserBruttoinvesteringProduksjonsverdiProduktinnsatsBearbeidingsverdi til faktorpriserBruttoinvestering
1Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Rettet 19. november 2015.
09.1, 10-33 Utvinningstjenester og industri916 960666 638244 24623 207388 324261 661126 7808 642
09.1 Utvinningstjenester136 07687 13348 9594 741136 07687 13348 9594 741
10-12 Nærings-, drikkevare- og tob.ind.177 039133 19437 3595 3660000
13-15 Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.6 2943 8452 4581310000
16 Trelast- og trevareindustri24 08716 9527 1707890000
17 Papir- og papirvareindustri9 9567 7212 2584460000
18 Trykking, grafisk industri9 7405 6464 1133370000
19-21 Oljeraff., kjemisk farmas. industri145 403126 34019 1432 5590000
22-23 Gummi, plast, mineralsk industri mv.39 38127 11812 2881 2180000
24 Metallindustri53 24145 3527 9151 6990000
25 Metallvareindustri46 17928 15218 04989336 38322 34114 061707
26-27 Dataindustri og elektrisk utstyrsind.43 05127 07916 02155323 54514 9548 615219
28 Maskinindustri86 89063 13423 7921 44882 78260 66022 1421 278
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer72 56553 19319 3811 05671 88452 69519 1961 044
29, 30.2-30.9 Annen verkstedsindustri9 3136 2633 0563390000
33 Maskinreparasjon og -installasjon44 46027 66316 8301 37737 65523 87713 807652
31-32 Møbelindustri og annen industri13 2857 8525 4542540000