Antall bedrifter, sysselsatte og lønnskostnader etter næring . 2013

Tilbake til artikkelen

Antall bedrifter, sysselsatte og lønnskostnader etter næring . 20131
  Utvinningstjenester og industri Leverandørindustri og utvinningstjenester
  Antall Lønnskostnader. Mill. kroner Antall Lønnskostnader. Mill. kroner
  Bedrifter Sysselsatte Bedrifter Sysselsatte
1Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Rettet 19. november 2015.
09.1, 10-33 Utvinningstjenester og industri 19 302 271 424 173 201 6 698 126 668 94 875
09.1 Utvinningstjenester 424 37 379 36 138 424 37 379 36 138
10-12 Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 2 499 49 104 24 339 0 0 0
13-15 Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 1 519 4 305 1 659 0 0 0
16 Trelast- og trevareindustri 1 944 13 412 5 892 0 0 0
17 Papir- og papirvareindustri 84 3 252 1 909 0 0 0
18 Trykking, grafisk industri 1 193 6 086 3 149 0 0 0
19-21 Oljeraff., kjemisk farmas. industri 328 12 846 9 547 0 0 0
22-23 Gummi, plast, mineralsk industri mv. 1 312 15 146 8 372 0 0 0
24 Metallindustri 158 9 231 5 805 0 0 0
25 Metallvareindustri 2 528 25 272 14 083 2 335 21 111 11 217
26-27 Dataindustri og elektrisk utstyrsind. 758 16 105 11 668 470 9 026 6 917
28 Maskinindustri 1 269 22 391 16 211 864 19 952 14 988
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer 479 22 862 15 000 313 22 403 14 808
29, 30.2-30.9 Annen verkstedsindustri 182 4 076 2 319 0 0 0
33 Maskinreparasjon og -installasjon 2 602 20 665 13 108 2 292 16 797 10 808
31-32 Møbelindustri og annen industri 2 023 9 292 4 002 0 0 0

Kontakt