Table

Antall bedrifter, sysselsatte og lønnskostnader etter næring . 20131
 Utvinningstjenester og industriLeverandørindustri og utvinningstjenester
 AntallLønnskostnader. Mill. kronerAntallLønnskostnader. Mill. kroner
 BedrifterSysselsatteBedrifterSysselsatte
1Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Rettet 19. november 2015.
09.1, 10-33 Utvinningstjenester og industri19 302271 424173 2016 698126 66894 875
09.1 Utvinningstjenester42437 37936 13842437 37936 138
10-12 Nærings-, drikkevare- og tob.ind.2 49949 10424 339000
13-15 Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.1 5194 3051 659000
16 Trelast- og trevareindustri1 94413 4125 892000
17 Papir- og papirvareindustri843 2521 909000
18 Trykking, grafisk industri1 1936 0863 149000
19-21 Oljeraff., kjemisk farmas. industri32812 8469 547000
22-23 Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 31215 1468 372000
24 Metallindustri1589 2315 805000
25 Metallvareindustri2 52825 27214 0832 33521 11111 217
26-27 Dataindustri og elektrisk utstyrsind.75816 10511 6684709 0266 917
28 Maskinindustri1 26922 39116 21186419 95214 988
30.1 Bygging av skip og oljeplattformer47922 86215 00031322 40314 808
29, 30.2-30.9 Annen verkstedsindustri1824 0762 319000
33 Maskinreparasjon og -installasjon2 60220 66513 1082 29216 79710 808
31-32 Møbelindustri og annen industri2 0239 2924 002000