Økonomiske analyser, 4/2013

Skifergassrevolusjonen og det europeiske gassmarkedet

Publisert:

Ny teknologi har nå gjort det lønnsomt å utvinne gass fra skifer i USA. Det får konsekvenser for det europeiske gassmarkedet. I denne artikkelen antyder våre beregninger at forventningsendringene vil kunne påvirke produsenter med markedsmakt, blant dem Norge, svært forskjellig.

Åpne og les artikkelen i PDF (628 KB)

Utsiktene for gassmarkedet i USA er betydelig endret de siste årene. Ny teknologi har gjort det lønnsomt å utvinne gass fra skifer i USA, og man forventer nå at USA skal begynne å eksportere gass i årene som kommer. Dette vil få konsekvenser for det europeiske gassmarkedet ved at gass fra andre land transporteres til Europa i stedet for USA. Beregningene våre antyder at endringene i forventninger i det europeiske markedet som følge av skifergassrevolusjonen, vil kunne påvirke produsenter med markedsmakt svært forskjellig. Mens mellomstore produsenter som Norge, Nederland og Algerie kan komme til å akselerere utvinningen, kan Russland, som sitter på enorme gassreserver, velge å holde igjen. Dermed kan fremtidig tilbud av skifergass redusere andelen russisk gass på det europeiske gassmarkedet, også før skifergassen trer inn i markedet.

Kontakt