Rekordtall for kraftnæringen i 2017

Publisert:

Investeringene i kraftnæringen gikk opp med 15,4 prosent fra 2016 til 2017. Med 29,8 milliarder kroner var investeringene de høyeste noensinne. Det ble også produsert mer kraft i 2017 enn noen gang før.

Det ble investert for 16 milliarder kroner i kraftnett i 2017, en økning på hele 24,3 prosent fra året før. Investeringer i vindkraftverk var nesten dobbelt så høye som i året før, og utgjorde 4,1 milliarder kroner i 2017.

–  Investeringene i kraftnæringen har økt i de fleste av årene på 2000-tallet, og veksten ser ut til å fortsette i 2018 ifølge kvartalsvis investeringsstatistikk, sier seniorrådgiver i SSB, Magne Holstad.

Figur 1. Innkjøp av varige driftsmidler. Faste 2015-priser

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produksjonsanlegg 6854 6570 7964 8671 10677 12251 12255 13272 12926 11433 9510 8053 7274 7477 7417 6625 4323 2902 3386 3109 1821 1768 1755 1974 1402 1738 1833 1105 1593 1771 2553 2209 4639 4338 7406 7140 4255 5195 6805 7897 7046 5578 5900 8177 8915
Sentralnett 2306 2953 3260 4095 4201 4672 4486 4003 3988 3595 2896 2878 2769 2521 2624 2233 1383 1434 984 427 2252 1198 542 270 362 368 587 356 346 460 706 1226 448 1545 1446 1595 1406 853 2012 2636 4767 4189 4246 4890 6649
Regional- og distribusjonsnett 2497 2698 3083 3129 3459 3664 3618 3812 3617 3857 4322 4492 4229 4964 5006 5051 4532 3830 3402 3192 2975 3111 3180 3260 3291 2947 2745 2861 2644 2820 2776 2773 2872 2631 3466 4219 4741 4521 4960 5684 5529 6588 7873 7542 8520

Bruttoinvesteringene i kraftnæringen gikk opp fra 24,8 milliarder i 2016 til 27,6 milliarder kroner i 2017. Det ble investert mest i Rogaland og Nordland i 2017. 

Figur 2. Bruttoinvestering i kraftnæringen. Fylke. 2017

ØSTFOLD 1220.874
AKERSHUS 766.594
OSLO 1613.439
HEDMARK 1009.719
OPPLAND 1143.691
BUSKERUD 755.321
VESTFOLD 404.208
TELEMARK 1013.122
AUST-AGDER 830.664
VEST-AGDER 1094.019
ROGALAND 4042.104
HORDALAND 1469.206
SOGN OG FJORDANE 1345.183
MØRE OG ROMSDAL 985.018
SØR-TRØNDELAG 1397.886
NORD-TRØNDELAG 2457.391
NORDLAND 3191.827
TROMS - ROMSA 2127.785
FINNMARK - FINNMÁRKU 719.893
Figur 2. Bruttoinvestering i kraftnæringen. Fylke. 2017
ØSTFOLD 1220.874
AKERSHUS 766.594
OSLO 1613.439
HEDMARK 1009.719
OPPLAND 1143.691
BUSKERUD 755.321
VESTFOLD 404.208
TELEMARK 1013.122
AUST-AGDER 830.664
VEST-AGDER 1094.019
ROGALAND 4042.104
HORDALAND 1469.206
SOGN OG FJORDANE 1345.183
MØRE OG ROMSDAL 985.018
SØR-TRØNDELAG 1397.886
NORD-TRØNDELAG 2457.391
NORDLAND 3191.827
TROMS - ROMSA 2127.785
FINNMARK - FINNMÁRKU 719.893

Rekordstor kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft var 149,4 TWh i 2017, en økning på 0,3 prosent i forhold til 2016 og det høyeste nivået som er registrert noensinne. Den store vannkraftproduksjonen kan ses i sammenheng med store tilsig til norske vannmagasiner. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat kom det 147,8 TWh tilsig i 2017, noe som er 14,4 TWh mer enn normalt.

Vindkraftproduksjonen var på 2,9 TWh i 2017. Det er hele 35 prosent eller 0,7 TWh mer sammenlignet med 2016 og det høyeste nivå som er registrert. Oppgangen må ses i sammenheng med flere nye vindparker i 2017. I tillegg viste flesteparten av eksisterende anlegg en økning i kraftproduksjon sammenlignet med 2016.   Investeringer i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg bidrar til høyere kraftproduksjon over tid. Elsertifikatordningen mellom Norge og Sverige startet i januar 2012 og har stimulert til utbygging av fornybar kraft.

I 2017 ble det produsert mest elektrisitet i Hordaland. Strømproduksjonen i dette fylket utgjorde 13,2 prosent av total kraftproduksjon. Andre fylker med stor produksjonsandel er Nordland (12 prosent) og Sogn og Fjordane (11 prosent), se kart med kraftproduksjon på fylkesnivå.  

Figur 3. Kraftproduksjon. Fylke. 2017

ØSTFOLD 4897
AKERSHUS 848
OSLO 132
HEDMARK 2851
OPPLAND 6865
BUSKERUD 10869
VESTFOLD 33
TELEMARK 13436
AUST-AGDER 5607
VEST-AGDER 10664
ROGALAND 13985
HORDALAND 19716
SOGN OG FJORDANE 16498
MØRE OG ROMSDAL 8436
SØR-TRØNDELAG 5609
NORD-TRØNDELAG 3743
NORDLAND 17917
TROMS 3525
FINNMARK 3715
SVALBARD 52
Figur 3. Kraftproduksjon. Fylke. 2017
ØSTFOLD 4897
AKERSHUS 848
OSLO 132
HEDMARK 2851
OPPLAND 6865
BUSKERUD 10869
VESTFOLD 33
TELEMARK 13436
AUST-AGDER 5607
VEST-AGDER 10664
ROGALAND 13985
HORDALAND 19716
SOGN OG FJORDANE 16498
MØRE OG ROMSDAL 8436
SØR-TRØNDELAG 5609
NORD-TRØNDELAG 3743
NORDLAND 17917
TROMS 3525
FINNMARK 3715
SVALBARD 52

–  Det ble eksportert 21,3 TWh til utlandet. Med en import på 6,1 TWh hadde Norge en netto eksport på 15,2 TWh i 2017, sier Holstad.

Økning i strømforbruket

Fra 2016 til 2017 var det en økning i totalt nettoforbruk av strøm på 1,1 prosent, og forbruket endte på 124,8 TWh. Husholdninger og jordbruk stod for om lag en tredjedel av det totale strømforbruket. Kraftintensiv industri og tjenesteyting utgjør også en stor del av strømforbruket med henholdsvis 30 og 20 prosent.

Liten nedgang i driftsresultatet

Driftsresultatet for kraftselskapene var 29,3 milliarder kroner i 2017, en nedgang på 1,1 prosent fra 2016, mens driftsinntektene og driftskostnadene økte med henholdsvis 4,4 og 6,2 prosent fra året før. Økning i driftsinntektene kan ses i sammenheng med høyere elektrisitetspriser i 2017.

Produksjonsverkene endte opp med 21,7 milliarder kroner i driftsresultat. Nettselskapene fikk et driftsresultat på 3,8 milliarder. Driftsresultatet for resterende verk utgjorde også til sammen 3,8 milliarder kroner. Årsoverskuddet i kraftnæringen gikk opp med 10,3 prosent, til 18,2 milliarder kroner i 2017.

Figur 4. Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen. Faste 2015-priser

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsinntekter 69631 81813 80897 101223 90641 83100 85193 72474 89019 91450 106807 94306 102588 135363 113287 145724 128784 167939 140759 117292 126962 113114 104104 119507 122565
Driftskostnader 55528 68504 65507 85962 75634 68164 70900 57050 65997 67511 82781 69547 72368 99405 83518 105842 96226 127037 108073 89037 96443 86102 81923 90924 94801
Driftsresultat 14103 13309 15389 15261 15007 14936 14292 15423 23022 23939 24026 24759 30220 35958 29770 39882 32558 40902 32686 28255 30519 27012 22180 28583 27764