Produksjonsauke i verftsindustrien

Publisert:

Norsk industriproduksjon voks med 1 prosent i perioden august–oktober 2018 frå førre tremånadersperiode, viser sesongjusterte tal. Bygging av skip og plattformer bidrog særlig til auken.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 116,6 (2005=100) i perioden august-oktober 2018 mot 115,5 i føregåande periode. Den langsiktige trenden viser nå ein oppgang sidan årsskiftet, og dei sesongjusterte månadstala har ein auke på 3,2 prosent i perioden januar til oktober 2018.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2013 117.8 118.1
Feb. 2013 118.4 118.8
Mar. 2013 119.2 117.1
Apr. 2013 119.9 120.5
Mai 2013 120.4 119.4
Juni 2013 120.8 121.2
Juli 2013 120.8 121.8
Aug. 2013 120.7 120.4
Sep. 2013 120.5 120.3
Okt. 2013 120.4 120.2
Nov. 2013 120.4 119.7
Des. 2013 120.6 120.8
Jan. 2014 121.1 121.9
Feb. 2014 121.5 121.6
Mar. 2014 121.9 121.9
Apr. 2014 122.5 121.9
Mai 2014 123.2 122.5
Juni 2014 123.9 125.0
Juli 2014 124.7 123.8
Aug. 2014 125.3 126.8
Sep. 2014 125.7 122.9
Okt. 2014 125.6 126.4
Nov. 2014 125.2 124.8
Des. 2014 124.6 125.6
Jan. 2015 123.7 122.5
Feb. 2015 122.8 122.7
Mar. 2015 121.9 126.5
Apr. 2015 121.0 121.4
Mai 2015 120.2 119.0
Juni 2015 119.5 120.3
Juli 2015 118.8 115.4
Aug. 2015 118.2 117.9
Sep. 2015 117.5 118.9
Okt. 2015 116.9 115.9
Nov. 2015 116.4 116.9
Des. 2015 116.0 115.6
Jan. 2016 115.7 115.1
Feb. 2016 115.4 115.4
Mar. 2016 115.1 117.5
Apr. 2016 114.8 114.5
Mai 2016 114.3 114.9
Juni 2016 113.7 112.7
Juli 2016 113.1 114.0
Aug. 2016 112.6 109.7
Sep. 2016 112.4 112.4
Okt. 2016 112.4 112.0
Nov. 2016 112.7 112.1
Des. 2016 113.1 113.2
Jan. 2017 113.5 114.4
Feb. 2017 113.9 114.1
Mar. 2017 114.2 113.5
Apr. 2017 114.4 114.6
Mai 2017 114.5 114.7
Juni 2017 114.4 114.2
Juli 2017 114.4 115.0
Aug. 2017 114.4 110.3
Sep. 2017 114.4 114.0
Okt. 2017 114.3 114.1
Nov. 2017 114.3 114.8
Des. 2017 114.4 116.6
Jan. 2018 114.5 114.0
Feb. 2018 114.6 114.3
Mar. 2018 114.7 114.5
Apr. 2018 115.0 115.7
Mai 2018 115.3 115.1
Juni 2018 115.6 115.2
Juli 2018 115.9 116.3
Aug. 2018 116.3 116.2
Sep. 2018 116.6 115.9
Okt. 2018 116.9 117.6

Tremånadersendring: stor aktivitet i bygging av skip og oljeplattformer

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein auke på 1 prosent i perioden august-oktober 2018, samanlikna med førre tremånadersperiode. Veksten kan i sær knytast til ein auke på 7,9 prosent for bygging av skip og oljeplattformer, der det var særleg høg aktivitet innanfor skipsbygging. Vidare bidrog også metallvareindustrien til oppgangen, med ein vekst på 3,8 prosent. Den petroleumsretta leverandørindustrien hadde samla sett ein produksjonsauke på 1,8 prosent.

På den motsette sida bidrog næringsmiddelindustrien til å dempe den samla oppgangen. Her var det ein nedgang i produksjonen på 2,5 prosent, noko som særleg kan knytast til lågare aktivitet innan foredling og konservering av fisk. Mellom anna var det lågare mengde foredla makrellprodukt grunna reduserte kvoter.

Figur 2. Utvalde industrinæringar. Sesongjustert, prosentvis 3-månadsendring. August 2018-oktober 2018/mai 2018-juli 2018

Prosentvis 3-månadsendring
Næringsmiddelindustri -2.5
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 1.9
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 3.1
Metallvareindustri 3.8
Bygging av skip og oljeplattformer 7.9

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 3. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt.¹ 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2008 139.9 104.8
Feb. 2008 142.1 105.6
Mar. 2008 141.8 105.1
Apr. 2008 144.5 106.1
Mai. 2008 148.4 105.9
Juni. 2008 152.9 106.2
Juli. 2008 156.2 104.1
Aug. 2008 156.3 103.4
Sep. 2008 156.7 102.1
Okt. 2008 155.8 101.3
Nov. 2008 155.7 99.8
Des. 2008 156.1 98.5
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157.0 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai. 2009 156.6 91.0
Juni. 2009 154.8 90.3
Juli. 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92.0
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 143.9 151.0 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96.0
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152.0 98.6
Sep. 2010 143.0 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99.0
Des. 2010 151.0 152.7 99.0
Jan. 2011 149.9 153.0 99.0
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153.0 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168.0 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177.0 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95.0
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93.0
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195.0 94.6
Nov. 2013 193.0 195.2 94.1
Des. 2013 194.0 195.2 94.2
Jan. 2014 196.4 196.9 94.3
Feb. 2014 196.9 198.8 94.4
Mar. 2014 196.1 199.9 94.1
Apr. 2014 195.9 199.9 94.2
Mai. 2014 197.3 200.3 94.5
Juni. 2014 200.2 203.6 95.2
Juli. 2014 199.4 208.0 95.0
Aug. 2014 201.8 213.6 95.1
Sep. 2014 201.5 213.5 94.2
Okt. 2014 206.5 214.2 94.4
Nov. 2014 204.5 212.7 94.0
Des. 2014 203.6 215.3 94.5
Jan. 2015 199.9 213.3 93.7
Feb. 2015 197.2 210.5 93.6
Mar. 2015 195.2 207.3 94.3
Apr. 2015 193.9 204.6 94.6
Mai. 2015 189.0 201.4 94.2
Juni. 2015 184.9 196.3 93.9
Juli. 2015 181.0 192.8 92.7
Aug. 2015 179.6 189.9 93.1
Sep. 2015 178.1 187.9 93.0
Okt. 2015 173.8 185.0 93.9
Nov. 2015 172.0 182.4 94.2
Des. 2015 168.1 178.6 94.0
Jan. 2016 165.6 177.2 94.2
Feb. 2016 165.0 174.9 94.4
Mar. 2016 164.8 174.3 94.9
Apr. 2016 163.7 172.6 95.0
Mai. 2016 160.5 171.2 95.3
Juni. 2016 157.4 168.2 94.8
Juli. 2016 158.0 167.8 94.9
Aug. 2016 153.6 160.9 94.8
Sep. 2016 152.4 159.1 95.0
Okt. 2016 149.3 156.2 94.9
Nov. 2016 151.2 159.5 95.0
Des. 2016 151.4 161.0 95.2
Jan. 2017 151.3 159.4 96.7
Feb. 2017 150.0 158.9 97.8
Mar. 2017 146.1 154.2 98.6
Apr. 2017 147.0 155.7 98.3
Mai. 2017 147.8 156.4 98.2
Juni. 2017 150.3 159.2 98.3
Juli. 2017 150.1 157.4 98.9
Aug. 2017 147.4 154.5 97.9
Sep. 2017 147.7 154.4 97.8
Okt. 2017 145.9 154.9 97.2
Nov. 2017 149.4 158.0 98.3
Des. 2017 150.4 159.5 99.2
Jan. 2018 151.1 159.8 99.1
Feb. 2018 151.0 160.4 98.8
Mar. 2018 151.2 161.1 97.0
Apr. 2018 152.6 162.3 97.4
Mai. 2018 154.0 162.2 97.7
Juni. 2018 155.2 162.1 98.5
Juli. 2018 154.4 162.1 98.7
Aug. 2018 154.6 162.9 98.9
Sep. 2018 154.5 164.1 98.6
Okt. 2018 157.4 165.0 98.9

Månadsendring: god vekst frå september til oktober

Sesongjusterte tal viser at den samla industriproduksjonen hadde ein oppgang på 1,5 prosent frå september til oktober. Det var oppgang blant fleire av næringane på månadsbasis, men det var næringsmiddelindustrien og næringsgruppa gummi, plast og mineralsk industri som bidrog mest til den samla oppgangen. 

Marginal nedgang i eurosona og Noreg i september

Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein marginal nedgang på 0,2 prosent frå august til september 2018. I den same perioden hadde produksjonen i Noreg også ein liten nedgang, på 0,3 prosent.

I Sverige var industriproduksjonen uendra, medan i Danmark falt den med 0,4 prosent i same periode.

Figur 4. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2015=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2013 94.0 98.9
Feb. 2013 94.0 99.5
Mar. 2013 94.5 98.1
Apr. 2013 95.2 100.9
Mai 2013 95.6 100.0
Juni 2013 95.8 101.5
Juli 2013 95.0 102.0
Aug. 2013 95.7 100.9
Sep. 2013 95.7 100.7
Okt. 2013 95.3 100.7
Nov. 2013 96.6 100.2
Des. 2013 96.7 101.1
Jan. 2014 96.7 102.0
Feb. 2014 97.6 101.8
Mar. 2014 97.1 102.2
Apr. 2014 98.5 102.1
Mai 2014 97.4 102.6
Juni 2014 96.7 104.6
Juli 2014 98.0 103.6
Aug. 2014 96.0 106.2
Sep. 2014 97.1 102.8
Okt. 2014 97.0 105.8
Nov. 2014 96.8 104.5
Des. 2014 98.1 105.2
Jan. 2015 97.4 102.6
Feb. 2015 99.7 102.8
Mar. 2015 100.6 106.0
Apr. 2015 99.8 101.7
Mai 2015 100.3 99.7
Juni 2015 100.8 100.7
Juli 2015 100.7 96.6
Aug. 2015 99.9 98.7
Sep. 2015 100.1 99.5
Okt. 2015 100.3 97.1
Nov. 2015 99.8 97.9
Des. 2015 100.6 96.9
Jan. 2016 103.7 96.4
Feb. 2016 101.5 96.7
Mar. 2016 100.4 98.5
Apr. 2016 101.7 95.8
Mai 2016 100.5 96.2
Juni 2016 101.6 94.3
Juli 2016 101.1 95.4
Aug. 2016 101.6 91.8
Sep. 2016 101.6 94.0
Okt. 2016 103.3 94.0
Nov. 2016 102.7 93.9
Des. 2016 102.2 94.8
Jan. 2017 101.9 95.8
Feb. 2017 103.2 95.5
Mar. 2017 103.7 95.1
Apr. 2017 103.9 95.9
Mai 2017 104.5 96.0
Juni 2017 103.8 95.6
Juli 2017 105.3 96.2
Aug. 2017 106.2 92.2
Sep. 2017 106.1 95.3
Okt. 2017 106.5 95.9
Nov. 2017 108.0 96.1
Des. 2017 107.6 97.7
Jan. 2018 107.9 95.4
Feb. 2018 105.8 95.7
Mar. 2018 106.2 96.0
Apr. 2018 106.3 96.9
Mai 2018 107.9 96.3
Juni 2018 107.1 96.4
Juli 2018 106.3 97.3
Aug. 2018 107.5 97.1
Sep. 2018 107.3 96.9

Tremånadersendring: kraftforsyning bidrar til auke i den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein vekst på 1,4 prosent i perioden august-oktober 2018 samanlikna med førre tremånadersperiode, viser sesongjusterte tal. Veksten heng særleg saman med at produksjonen i norsk kraftforsyning gjekk opp med heile 12,4 prosent. Dette må sjåast i samanheng med svært låg produksjon i førre tremånadersperiode, som var prega av svært lite nedbør.

Utvinning av råolje og utvinning av naturgass hadde nedgang på høvesvis 0,8 og 2,1 prosent i perioden august-oktober samanlikna med førre tremånadersperiode. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i oktober 2018 sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Innanfor utvinningstenester var det ein auke på 2,7 prosent i den same perioden, medan bergverksdrift på si side opplevde eit fall på 2,3 prosent.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 5. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2008 114.1 95.9 89.4
Feb. 2008 115.3 95.5 88.4
Mar. 2008 114.6 96.1 89.3
Apr. 2008 116.1 96.7 89.2
Mai. 2008 117.1 97.9 90.4
Juni. 2008 118.7 98.5 90.4
Juli. 2008 117.6 98.8 91.4
Aug. 2008 117.0 96.8 88.9
Sep. 2008 116.2 95.8 88.2
Okt. 2008 115.6 95.4 88.0
Nov. 2008 114.4 97.0 90.6
Des. 2008 113.5 97.7 91.8
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96.0 90.9
Mai. 2009 107.6 93.4 87.7
Juni. 2009 106.7 92.2 86.6
Juli. 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87.0
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92.0 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112.0 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80.0
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87.0 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113.0 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70.0
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114.0 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76.0
Juli. 2012 115.3 88.0 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74.0
Sep. 2012 116.3 85.0 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118.0 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119.0 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84.0 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82.0 69.9
Jan. 2014 120.8 83.7 71.5
Feb. 2014 121.4 84.3 71.8
Mar. 2014 121.8 85.2 72.3
Apr. 2014 121.8 85.4 72.3
Mai. 2014 122.1 84.2 70.2
Juni. 2014 123.1 84.0 69.4
Juli. 2014 123.8 83.7 68.9
Aug. 2014 125.2 84.8 70.4
Sep. 2014 124.5 85.4 71.4
Okt. 2014 125.4 86.9 73.1
Nov. 2014 124.7 87.5 74.1
Des. 2014 125.6 87.6 73.8
Jan. 2015 124.3 86.2 72.5
Feb. 2015 123.6 86.1 72.7
Mar. 2015 123.9 86.3 72.9
Apr. 2015 123.5 85.4 71.7
Mai. 2015 122.3 84.9 71.3
Juni. 2015 120.2 85.1 72.1
Juli. 2015 118.2 86.2 74.3
Aug. 2015 117.9 87.1 75.5
Sep. 2015 117.4 87.5 76.3
Okt. 2015 117.6 87.8 76.7
Nov. 2015 117.2 87.1 75.9
Des. 2015 116.1 85.7 74.5
Jan. 2016 115.9 85.5 74.1
Feb. 2016 115.4 85.6 74.1
Mar. 2016 116.0 85.8 73.8
Apr. 2016 115.8 86.0 74.2
Mai. 2016 115.6 86.3 74.7
Juni. 2016 114.0 85.3 73.9
Juli. 2016 113.9 85.0 73.7
Aug. 2016 112.1 83.3 71.9
Sep. 2016 112.0 81.6 69.6
Okt. 2016 111.4 82.1 70.6
Nov. 2016 112.2 83.9 72.8
Des. 2016 112.4 86.2 75.9
Jan. 2017 113.2 86.1 74.7
Feb. 2017 113.9 86.0 73.6
Mar. 2017 114.0 86.8 74.0
Apr. 2017 114.1 86.9 74.2
Mai. 2017 114.3 87.0 74.2
Juni. 2017 114.5 87.1 74.0
Juli. 2017 114.6 87.0 73.7
Aug. 2017 113.2 87.0 74.0
Sep. 2017 113.1 87.0 74.0
Okt. 2017 112.8 86.5 73.4
Nov. 2017 114.3 86.0 72.3
Des. 2017 115.2 85.4 71.1
Jan. 2018 115.1 86.4 71.4
Feb. 2018 115.0 87.1 71.1
Mar. 2018 114.3 87.6 70.9
Apr. 2018 114.8 86.9 69.9
Mai. 2018 115.1 86.1 69.3
Juni. 2018 115.3 86.8 71.1
Juli. 2018 115.5 87.3 71.9
Aug. 2018 115.9 88.6 73.4
Sep. 2018 116.1 87.9 71.7
Okt. 2018 116.6 88.5 71.6

 

Kontakt