Økonomiske nøkkeltall- kraftintensiv industri 2015

Tilbake til artikkelen

Økonomiske nøkkeltall- kraftintensiv industri 2015
  Bearbeidingsverdi Sysselsetting Eksport Antall bedrifter
  Mill. kr Antall personer Mill. kr
17.1 Produksjon av papirmasse, papir og papp 1 774 1 901 5 934 17
20.1 Produksjon av kjemiske råvarer mv. 10 962 6 409 31 073 108
24.1 Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer 2 389 1 849 9 691 19
24.4 Produksjon av ikke-jernholdige metaller 8 873 6 889 43 410 37
         
Kraftintensiv industri 23 998 17 048 90 108 181
Industri 206 821 235 286 341 040 18 878
         
Andel av norsk industri 0,12 0,07 0,26