Eksportverdi prosentvis fordelt på verdensdel og område i 2015

Tilbake til artikkelen

Eksportverdi prosentvis fordelt på verdensdel og område i 2015
  Europa Asia Nord- og Mellom-Amerika Resten av verden
17.1 Papirmasse, papir og papp 79,0 16,0 4,0 1,0
20.1 Kjemiske råvarer 69,0 23,0 7,0 1,0
24.1 Jern, stål og ferrolegeringer 90,0 3,0 5,0 1,0
24.4 Ikke-jernholdige metaller 83,0 13,0 4,0 0,2