Omsetning. Årstall, etter næring og marked. Ujusterte serier. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Omsetning. Årstall, etter næring og marked. Ujusterte serier. Millioner kroner
  2014 2015 2016 Årsendring i prosent
  2014/2013 2015/2014 2016/2015
Industri 830 112 818 275 756 397 0,5 -1,4 -7,6
Hjemmemarked 499 309 477 234 449 115 -2,9 -4,4 -5,9
Eksportmarked 330 805 341 040 307 283 6,0 3,1 -9,9
             
Petroleumsrettet leverandørindustri 270 632 247 549 190 434 5,4 -8,5 -23,1
Hjemmemarked 185 032 151 078 111 061 3,6 -18,4 -26,5
Eksportmarked 85 602 96 470 79 375 9,6 12,7 -17,7
             
Øvrig industri 559 086 570 726 565 961 -1,8 2,0 -0,8
Hjemmemarked 315 292 326 154 338 054 -5,9 3,5 3,6
Eksportmarked 243 800 244 572 227 906 4,2 0,3 -6,8

Kontakt