Produksjonsindeks. Årsgjennomsnitt, etter næring. Kalenderjusterte serier. 2005=100

Tilbake til artikkelen

Produksjonsindeks. Årsgjennomsnitt, etter næring. Kalenderjusterte serier. 2005=100
  2014 2015 2016 Årsendring i prosent
  2014/2013 2015/2014 2016/2015
Industri 123,7 119,5 113,5 3,3 -3,4 -5,0
Petroleumsrettet leverandørindustri 207,9 192,6 165,4 7,0 -7,4 -14,1
Øvrig industri 94,4 93,8 94,9 0,4 -0,6 1,2

Kontakt