Liten auke i industriproduksjonen

Publisert:

Norsk industriproduksjon gjekk opp 0,4 prosent i perioden september-november 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå oktober til november 2017, var det ein svak auke på 0,3 prosent.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 114,2 (2005=100) i perioden september-november 2017, mot 113,8 i tremånadersperioden før. Glatta sesongjusterte tal viser no ein flat trend i dei siste månadene (sjå figur 1).

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2012 113.89 114.6
Feb. 2012 113.98 113.9
Mar. 2012 114.09 113.51
Apr. 2012 114.34 113.74
Mai 2012 114.74 115.89
Juni 2012 115.25 114.82
Juli 2012 115.77 115.09
Aug. 2012 116.19 117.09
Sep. 2012 116.48 116.56
Okt. 2012 116.69 116.75
Nov. 2012 116.96 117.06
Des. 2012 117.3 116.29
Jan. 2013 117.83 118.08
Feb. 2013 118.43 118.83
Mar. 2013 119.15 117.1
Apr. 2013 119.85 120.49
Mai 2013 120.42 119.44
Juni 2013 120.75 121.23
Juli 2013 120.82 121.83
Aug. 2013 120.69 120.44
Sep. 2013 120.5 120.28
Okt. 2013 120.36 120.19
Nov. 2013 120.39 119.65
Des. 2013 120.56 120.76
Jan. 2014 120.9 121.8
Feb. 2014 121.26 121.45
Mar. 2014 121.74 121.44
Apr. 2014 122.38 121.79
Mai 2014 123.19 122.4
Juni 2014 124.07 124.92
Juli 2014 124.93 124.88
Aug. 2014 125.57 126.67
Sep. 2014 125.81 122.9
Okt. 2014 125.64 126.36
Nov. 2014 125.16 124.76
Des. 2014 124.45 125.61
Jan. 2015 123.64 122.24
Feb. 2015 122.74 122.53
Mar. 2015 121.76 125.82
Apr. 2015 120.78 121.44
Mai 2015 119.88 118.91
Juni 2015 119.08 120.12
Juli 2015 118.4 116.91
Aug. 2015 117.81 117.79
Sep. 2015 117.29 118.76
Okt. 2015 116.79 115.86
Nov. 2015 116.33 116.87
Des. 2015 115.96 115.86
Jan. 2016 115.7 114.75
Feb. 2016 115.44 115.21
Mar. 2016 115.17 116.76
Apr. 2016 114.75 114.53
Mai 2016 114.17 114.76
Juni 2016 113.51 112.4
Juli 2016 112.85 115.86
Aug. 2016 112.38 109.61
Sep. 2016 112.24 112.24
Okt. 2016 112.36 112.1
Nov. 2016 112.6 112.01
Des. 2016 112.95 113.41
Jan. 2017 113.3 113.98
Feb. 2017 113.63 113.68
Mar. 2017 113.9 112.72
Apr. 2017 114.07 114.72
Mai 2017 114.15 114.51
Juni 2017 114.2 113.87
Juli 2017 114.22 117.17
Aug. 2017 114.2 110.26
Sep. 2017 114.19 113.58
Okt. 2017 114.21 114.4
Nov. 2017 114.26 114.65

Tremånadersendring: liten auke i industriproduksjonen

Sesongjusterte tal  viser at industriproduksjonen hadde ein oppgang på 0,4 prosent i perioden september-november 2017 samanlikna med førre tremånadersperiode. Det var maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer som bidrog mest til auken, med vekst på høvesvis 2,5 og 3,9 prosent. Oppgangen innanfor den sistnemnde næringa kan knytast til ein auke i bygging av skip. Den petroleumsretta leverandørindustrien hadde samla sett ein auke på 2,8 prosent, samanlikna med tremånadersperioden før.

På den andre sida vart den samla oppgangen i industrien noko dempa av ein nedgang i papir- og papirvareindustri, samt i gummi, plast og mineralsk industri.

Figur 2. Utvalde industrinæringar. Sesongjustert, prosentvis 3-månadsendring

Prosentvis 3-månadsendring
Papir- og papirvareindustri -5.9
Gummi, plast, mineralsk industri mv. -0.7
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 2.4
Maskinindustri 2.5
Bygging av skip og oljeplattformer 3.9

Figur 3. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2007 124.1 105.3
Feb. 2007 124.7 105.8
Mar. 2007 124.9 105.7
Apr. 2007 126.5 105.5
Mai. 2007 130 106.7
Juni. 2007 132.5 106.2
Juli. 2007 132.9 106.5
Aug. 2007 132.8 105.3
Sep. 2007 133 105.5
Okt. 2007 134.6 105.2
Nov. 2007 135.7 104.9
Des. 2007 137.7 104.7
Jan. 2008 139.9 104.8
Feb. 2008 142.1 105.6
Mar. 2008 141.8 105.1
Apr. 2008 144.5 106.1
Mai. 2008 148.4 105.9
Juni. 2008 152.9 106.2
Juli. 2008 156.2 104.1
Aug. 2008 156.3 103.4
Sep. 2008 156.7 102.1
Okt. 2008 155.8 101.3
Nov. 2008 155.7 99.8
Des. 2008 156.1 98.5
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai. 2009 156.6 91
Juni. 2009 154.8 90.3
Juli. 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 143.9 151 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152 98.6
Sep. 2010 143 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99
Des. 2010 151 152.7 99
Jan. 2011 149.9 153 99
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195 94.6
Nov. 2013 193 195.2 94.1
Des. 2013 194 195.2 94.2
Jan. 2014 196.2 196.7 94.2
Feb. 2014 196.6 198.5 94.3
Mar. 2014 195.9 200.5 93.9
Apr. 2014 195.8 200.6 94.1
Mai. 2014 197.5 201.1 94.4
Juni. 2014 200.1 203.2 95.2
Juli. 2014 199.2 207.5 95.1
Aug. 2014 201.2 212.9 95.2
Sep. 2014 201 213.1 94.2
Okt. 2014 206.1 213.8 94.5
Nov. 2014 204.1 212.4 94
Des. 2014 203.4 214.9 94.5
Jan. 2015 199.6 213 93.5
Feb. 2015 196.8 210.2 93.4
Mar. 2015 195.2 208.4 94
Apr. 2015 194 205.8 94.5
Mai. 2015 189.3 202.3 94.1
Juni. 2015 184.9 195.7 93.8
Juli. 2015 180.7 191.9 92.8
Aug. 2015 179.1 189.1 93.3
Sep. 2015 177.3 187.4 93.2
Okt. 2015 173.6 184.7 94
Nov. 2015 171.7 182.1 94.3
Des. 2015 168 178.1 94.2
Jan. 2016 165 176.7 94.2
Feb. 2016 164.4 174.7 94.2
Mar. 2016 164.9 175.5 94.5
Apr. 2016 164 174 94.8
Mai. 2016 161.2 172.3 95.1
Juni. 2016 157.5 167.7 94.7
Juli. 2016 157.7 166.9 95
Aug. 2016 152.9 160 95
Sep. 2016 151.5 158.5 95.3
Okt. 2016 149 155.9 95.1
Nov. 2016 150.9 159.2 95.1
Des. 2016 151.4 160.8 95.3
Jan. 2017 150.8 159.3 96.6
Feb. 2017 149.4 159 97.5
Mar. 2017 145.9 155.2 98.1
Apr. 2017 147.2 157.1 98
Mai. 2017 148.5 157.6 98.1
Juni. 2017 150.6 158.9 98.2
Juli. 2017 149.9 156.5 99.1
Aug. 2017 146.7 153.4 98.2
Sep. 2017 146.6 153.7 98
Okt. 2017 145.5 154.5 97.3
Nov. 2017 149.1 157.7 98.4

Månadsendring: svak auke i industrien frå oktober til november

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein liten auke på 0,3 prosent frå oktober til november 2017. Det var metallindustri som saman med dataindustri og elektrisk utstyrsindustri bidrog mest til auken.

Tolvmånadersendring: produksjonsvekst både i eurosona og i Noreg i oktober 2017

Kalenderjusterte tal viser at norsk industriproduksjon hadde ein auke på 1,9 prosent frå oktober 2016 til oktober 2017. Næringsmiddelindustrien bidrog saman med næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri mest til oppgangen. Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein kraftig auke på heile 4,4 prosent i den same perioden.

Figur 4. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2010=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2012 103.00 102.90
Feb. 2012 102.30 102.20
Mar. 2012 103.80 101.90
Apr. 2012 101.80 102.10
Mai 2012 103.10 104.00
Juni 2012 102.10 103.10
Juli 2012 102.80 103.30
Aug. 2012 103.70 105.10
Sep. 2012 101.80 104.60
Okt. 2012 100.90 104.80
Nov. 2012 100.00 105.10
Des. 2012 100.60 104.40
Jan. 2013 100.10 106.00
Feb. 2013 100.00 106.70
Mar. 2013 100.60 105.10
Apr. 2013 101.20 108.20
Mai 2013 101.40 107.20
Juni 2013 101.90 108.80
Juli 2013 101.10 109.40
Aug. 2013 101.90 108.10
Sep. 2013 102.10 108.00
Okt. 2013 101.60 107.90
Nov. 2013 102.90 107.40
Des. 2013 102.80 108.40
Jan. 2014 103.10 109.40
Feb. 2014 103.50 109.00
Mar. 2014 103.00 109.00
Apr. 2014 104.00 109.30
Mai 2014 102.90 109.90
Juni 2014 102.60 112.10
Juli 2014 103.80 112.10
Aug. 2014 101.70 113.70
Sep. 2014 103.10 110.10
Okt. 2014 103.20 113.40
Nov. 2014 103.20 112.10
Des. 2014 104.30 112.80
Jan. 2015 103.80 109.80
Feb. 2015 105.20 110.00
Mar. 2015 105.80 112.90
Apr. 2015 105.40 109.00
Mai 2015 105.70 106.80
Juni 2015 105.80 107.80
Juli 2015 106.30 105.00
Aug. 2015 105.30 105.80
Sep. 2015 105.90 106.40
Okt. 2015 106.50 104.00
Nov. 2015 105.90 105.00
Des. 2015 106.00 104.00
Jan. 2016 108.50 103.00
Feb. 2016 107.10 103.40
Mar. 2016 105.80 104.80
Apr. 2016 107.50 102.80
Mai 2016 106.20 103.00
Juni 2016 107.10 100.90
Juli 2016 106.40 104.00
Aug. 2016 108.00 98.40
Sep. 2016 107.50 100.60
Okt. 2016 107.20 100.60
Nov. 2016 109.00 100.70
Des. 2016 108.10 101.80
Jan. 2017 107.80 102.40
Feb. 2017 108.40 102.10
Mar. 2017 109.30 101.20
Apr. 2017 109.20 103.00
Mai 2017 110.80 102.80
Juni 2017 109.90 102.20
Juli 2017 110.40 105.20
Aug. 2017 112.40 99.00
Sep. 2017 111.70 101.80
Okt. 2017 111.80 102.60
Nov. 2017

Tremånadersendring: nedgang i den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) hadde ein nedgang på 2,3 prosent i perioden september-november 2017 samanlikna med førre tremånadersperiode, viser sesongjusterte tal. Utvinning av råolje hadde i denne perioden ein tydeleg nedgang på 9 prosent, og utvinning av naturgass gjekk ned med 8,3 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i november 2017 sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Innanfor utvinningstenester var det eit fall på 2,5 prosent i perioden september- november 2017 samanlikna med føregåande tremånadersperiode.

Bergverksdrift hadde på si side ein nedgang på 3,2 prosent i den same perioden, medan produksjon innanfor norsk kraftforsyning auka med 1,9 prosent.

Figur 5. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2007 110.3 96.9 92.6
Feb. 2007 110.8 97.3 92.9
Mar. 2007 110.6 96.3 91.6
Apr. 2007 111 97.8 93.3
Mai. 2007 112.9 97.6 92.2
Juni. 2007 113.2 96.5 90.1
Juli. 2007 113.6 95.4 88
Aug. 2007 112.6 96 88.9
Sep. 2007 112.8 98.2 91.7
Okt. 2007 112.9 98.3 91.9
Nov. 2007 113 97.9 91.7
Des. 2007 113.5 96.5 90.2
Jan. 2008 114.1 95.9 89.4
Feb. 2008 115.3 95.5 88.4
Mar. 2008 114.6 96.1 89.3
Apr. 2008 116.1 96.7 89.2
Mai. 2008 117.1 97.9 90.4
Juni. 2008 118.7 98.5 90.4
Juli. 2008 117.6 98.8 91.4
Aug. 2008 117 96.8 88.9
Sep. 2008 116.2 95.8 88.2
Okt. 2008 115.6 95.4 88
Nov. 2008 114.4 97 90.6
Des. 2008 113.5 97.7 91.8
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96 90.9
Mai. 2009 107.6 93.4 87.7
Juni. 2009 106.7 92.2 86.6
Juli. 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76
Juli. 2012 115.3 88 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74
Sep. 2012 116.3 85 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82 69.9
Jan. 2014 120.8 83.7 71.5
Feb. 2014 121.4 84.3 71.8
Mar. 2014 121.6 85.2 72.3
Apr. 2014 121.6 85.3 72.3
Mai. 2014 121.9 84.1 70.2
Juni. 2014 123 84 69.5
Juli. 2014 124.1 83.8 69.1
Aug. 2014 125.5 85 70.5
Sep. 2014 124.8 85.5 71.4
Okt. 2014 125.3 86.8 73
Nov. 2014 124.7 87.4 74
Des. 2014 125.6 87.5 73.8
Jan. 2015 124.2 86.2 72.6
Feb. 2015 123.4 86.1 72.7
Mar. 2015 123.5 86.2 72.9
Apr. 2015 123.2 85.3 71.6
Mai. 2015 122 84.8 71.3
Juni. 2015 120.1 85.1 72.2
Juli. 2015 118.6 86.4 74.5
Aug. 2015 118.3 87.4 75.8
Sep. 2015 117.8 87.7 76.3
Okt. 2015 117.5 87.7 76.5
Nov. 2015 117.2 86.9 75.6
Des. 2015 116.2 85.6 74.3
Jan. 2016 115.9 85.5 74.1
Feb. 2016 115.3 85.5 74.1
Mar. 2016 115.6 85.8 73.9
Apr. 2016 115.5 85.9 74.1
Mai. 2016 115.4 86.2 74.5
Juni. 2016 113.9 85.2 74
Juli. 2016 114.4 85.3 73.9
Aug. 2016 112.6 83.8 72.4
Sep. 2016 112.6 81.8 69.7
Okt. 2016 111.3 82 70.4
Nov. 2016 112.1 83.6 72.4
Des. 2016 112.5 86 75.6
Jan. 2017 113.1 86.1 74.7
Feb. 2017 113.7 85.9 73.6
Mar. 2017 113.5 86.8 74.1
Apr. 2017 113.7 86.8 74.1
Mai. 2017 114 86.8 74
Juni. 2017 114.4 87 74
Juli. 2017 115.2 87.3 74
Aug. 2017 113.8 87.6 74.8
Sep. 2017 113.7 87.3 74.3
Okt. 2017 112.8 86.4 73.2
Nov. 2017 114.2 85.6 71.7

Kontakt