Økonomiske analyser, 2/2007

Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked?

Publisert:

Kortsiktig etterspørselsrespons er viktig for et velfungerende kraftmarked. I dagens kraftmarked mangler imidlertid en stor andel av strømkundene incentiver til kortsiktig prisrespons. Dette er fordi de er utstyrt med en teknologi som bare måler akkumulert forbruk. Toveiskommunikasjon og automatisk måleravlesning hos disse strømbrukerne kan gi en mer prisfølsom etterspørsel, noe som kan gi økt effektivitet, høyere forsyningssikkerhet, redusert prisvolatilitet, og motvirke utøvelse av markedsmakt i kraftmarkedet.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt