Kaldt vær ga høyere strømpriser

Publisert:

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 42,5 øre/kWh i 1. kvartal 2018. Dette er 24 prosent mer enn i 1. kvartal 2017

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 106,4 øre/kWh i 1. kvartal 2018, viser statistikken over elektrisitetspriser. Dette er en økning på 10 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2017. Av dette utgjorde strømprisen 42,5 øre/kWh, nettleien 27,9 øre/kWh og avgifter på elektrisk kraft 36,0 øre/kWh.

Figur 1

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Oppgangen i strømpris i 1. kvartal 2018 sammenlignet med året før må ses i lys av høyt strømforbruk på grunn av kaldt vær og økte brensel- og CO2-priser ifølge NVE. Den månedlige elektrisitetsstatistikken til Statistisk sentralbyrå viser en økning i det totale strømforbruket på 7 prosent fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal i år.

Kontrakter med variabel pris var dyrest

Husholdninger med kontrakter med variabel pris hadde den dyreste kontraktstypen i 1. kvartal 2018 med en gjennomsnittlig strømpris på 44,4 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen, som er den vanligste kontraktstypen (se figur 3), var gjennomsnittlig strømpris på 42,2 øre/kWh. Nye fastpriskontrakter med varighet på over ett år hadde den billigste kontraktstypen i 1. kvartal 2018: en gjennomsnittlig strømpris på 27,6 øre/kWh. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en veldig liten andel av totalt strømforbruk.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 1.kvartal 2018

Nye fastpris- kontrakter – inntil 1-års varighet 32.9
Nye fastpris- kontrakter – over 1-års varighet 27.6
Alle andre fastpris- kontrakter 30.4
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 42.2
Variabel pris kontrakter 44.4

 

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 1. kvartal 2018

Fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variabel pris kontrakter
Husholdninger 2.10 72.32 25.58
Tjenesteytende næringer 7.12 86.11 6.78
Industri, unntatt kraftintensiv industri 4.97 92.44 2.58

 

 

Kontakt