Økonomiske analyser, 6/2011

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Publisert:

Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv om fornybar energi til EU i juli 2011, der det ble lagt fram et mål på 67,5 prosent andel fornybar energi for Norge i 2020. Det tilsier en økning på 7,6 prosentenheter sammenlignet med andelen i 2005. Ett av de viktigste virkemidlene for å nå det overordnede målet, antas å være det felles sertifikatmarkedet med Sverige som innføres fra nyttår 2012. Om dette er tilstrekkelig for å nå målet, avhenger blant annet av hvordan energiforbruket vil utvikle seg fremover, som igjen har sammenheng med utviklingen av den økonomiske situasjonen i Europa og ellers.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt