Høyeste strømpris på sju år

Publisert:

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 44,6 øre/kWh i 2. kvartal 2018 – en oppgang på 35 prosent fra 2. kvartal i 2017. Man må tilbake til 2. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 110,3 øre/kWh i 2. kvartal 2018, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en økning på 16 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2017. Av dette utgjorde strømprisen 44,6 øre/kWh, nettleien 28,9 øre/kWh og avgifter på elektrisk kraft 36,8 øre/kWh.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Kraftpris Avgifter Nettleie
1. kvartal 2012 34.4 26.9 26.3
2. kvartal 2012 26.1 25 26.3
3. kvartal 2012 20 23.6 26.1
4. kvartal 2012 30.4 26.3 26.4
1. kvartal 2013 34.9 27.3 26.4
2. kvartal 2013 34.6 27.1 26.4
3. kvartal 2013 33.4 26.7 26.4
4. kvartal 2013 35.6 27.3 26.4
1. kvartal 2014 31.5 27.3 26.0
2. kvartal 2014 26.6 26.3 26.0
3. kvartal 2014 31.6 27.3 26.0
4. kvartal 2014 31.7 27.4 26.0
1. kvartal 2015 31.3 29.8 26.3
2. kvartal 2015 26.0 28.7 26.3
3. kvartal 2015 20.0 27.9 26.0
4. kvartal 2015 25.9 29.2 26.0
1. kvartal 2016 28.7 32.1 26.6
2. kvartal 2016 28.8 32.3 27.3
3. kvartal 2016 30.5 32.7 27.3
4. kvartal 2016 37.6 34.9 27.9
1. kvartal 2017 34.3 34.3 27.9
2. kvartal 2017 33.1 33.9 27.9
3. kvartal 2017 33.3 34.0 27.9
4. kvartal 2017 36.0 34.5 27.9
1. kvartal 2018 42.5 36.0 27.9
2. kvartal 2018 44.6 36.8 28.9

Oppgangen i strømpris i 2. kvartal 2018 sammenlignet med samme kvartal året før må ifølge NVE ses i lys av lite nedbør til kraftmagasinene og høyere brenselspriser som økte prisene på import av kraft.

Kontrakter med variabel pris var dyrest

Husholdninger med kontrakter med variabel pris hadde den dyreste kontraktstypen i 2. kvartal 2018 med en gjennomsnittlig strømpris på 48,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie.

For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen, som er den vanligste kontraktstypen, slik det fremgår av figur 3, var gjennomsnittlig strømpris på 43,6 øre/kWh. Husholdninger med eldre fastpriskontrakter hadde kontraktstypen med lavest pris på 30,2 øre/kWh. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en veldig lav andel av totalt strømforbruk.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2. kvartal 2018

Øre/kWh
Nye fastpris-kontrakter – inntil 1-års varighet 35.6
Nye fastpris-kontrakter – over 1-års varighet 34.2
Alle andre fastpris-kontrakter 30.2
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 43.6
Variabel pris kontrakter 48.5

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 2. kvartal 2018

Fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variabel pris kontrakter
Husholdninger 2.30 72.10 25.70
Tjenesteytende næringer 8.00 87.60 4.40
Industri, unntatt kraftintensiv industri 3.80 93.50 2.58

 

 

Kontakt