Fremdeles optimisme i industrien

Publisert:

Norske industriledere melder om uendret produksjonsnivå og økt ordretilgang i 1. kvartal 2018. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2018 er positiv hos flertallet av industrilederne.

Konjunkturbarometeret for 1. kvartal 2018 viser tilnærmet uendret utvikling i samlet industriproduksjon sammenlignet med 4. kvartal 2017. Produsenter av investeringsvarer og konsumvarer rapporterer at produksjonen var om lag uendret, mens produsenter av innsatsvarer melder om lavere produksjon i 1. kvartal 2018.

Fallet i den samlede industrisysselsettingen, som startet i 2015, har bremset opp og rapporteres 1. kvartal 2018 til å være på samme nivå som foregående kvartal. Produsenter av innsatsvarer melder om sysselsettingsvekst, mens det meldes om nedgang i sysselsettingen hos både konsumvare- og investeringsvareprodusentene.

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2009 50 37.6 36.2
2. kv. 2009 50 39.8 36.6
3. kv. 2009 50 44.6 39.4
4. kv. 2009 50 47.9 42.4
1. kv. 2010 50 50.0 44.5
2. kv. 2010 50 51.3 45.4
3. kv. 2010 50 52.0 47.0
4. kv. 2010 50 53.2 50.5
1. kv. 2011 50 55.4 53.9
2. kv. 2011 50 55.9 54.7
3. kv. 2011 50 55.1 54.2
4. kv. 2011 50 54.1 53.6
1. kv. 2012 50 53.1 53.6
2. kv. 2012 50 52.4 54.1
3. kv. 2012 50 52.0 54.3
4. kv. 2012 50 51.0 53.1
1. kv. 2013 50 49.8 52.3
2. kv. 2013 50 50.9 52.4
3. kv. 2013 50 52.6 51.6
4. kv. 2013 50 53.9 50.6
1. kv. 2014 50 54.5 50.0
2. kv. 2014 50 53.1 49.7
3. kv. 2014 50 51.2 49.9
4. kv. 2014 50 50.3 49.0
1. kv. 2015 50 48.2 45.1
2. kv. 2015 50 46.5 41.0
3. kv. 2015 50 46.6 39.1
4. kv. 2015 50 47.4 39.4
1. kv. 2016 50 48.5 41.1
2. kv. 2016 50 48.9 42.2
3. kv. 2016 50 47.5 42.1
4. kv. 2016 50 47.2 42.8
1. kv. 2017 50 48.4 44.9
2. kv. 2017 50 49.5 47.4
3. kv. 2017 50 50.6 49.7
4. kv. 2017 50 50.5 50.5
1. kv. 2018 50 49.5 50.2

Ordretilgangen fra eksportmarkedet øker

Det rapporteres om tiltagende vekst i ordretilgangen fra eksportmarkedet i årets 1. kvartal. I tillegg økte ordretilgangen fra hjemmemarkedet, og den samlede ordrebeholdningen gikk opp. Blant produsenter av innsatsvarer og investeringsvarer meldes det om økt ordretilgang i både hjemme- og eksportmarkedet. For produsenter av konsumvarer var det en økning i eksportordrene, mens hjemmemarkedsordrer gikk ned, sammenlignet med 4. kvartal 2017.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2009 50 32.5 28.0
2. kv. 2009 50 37.4 38.0
3. kv. 2009 50 42.3 41.1
4. kv. 2009 50 44.5 43.9
1. kv. 2010 50 46.9 47.6
2. kv. 2010 50 50.8 51.7
3. kv. 2010 50 53.5 53.4
4. kv. 2010 50 55.4 54.2
1. kv. 2011 50 57.3 53.3
2. kv. 2011 50 56.9 50.4
3. kv. 2011 50 54.9 48.1
4. kv. 2011 50 55.0 47.2
1. kv. 2012 50 55.2 48.0
2. kv. 2012 50 52.6 48.9
3. kv. 2012 50 49.7 46.6
4. kv. 2012 50 48.9 44.6
1. kv. 2013 50 48.1 45.0
2. kv. 2013 50 48.9 48.0
3. kv. 2013 50 50.6 52.4
4. kv. 2013 50 50.7 54.9
1. kv. 2014 50 50.1 54.8
2. kv. 2014 50 50.0 53.1
3. kv. 2014 50 48.2 49.6
4. kv. 2014 50 46.2 46.1
1. kv. 2015 50 44.4 43.5
2. kv. 2015 50 43.2 42.3
3. kv. 2015 50 43.1 43.4
4. kv. 2015 50 44.2 44.0
1. kv. 2016 50 45.9 43.1
2. kv. 2016 50 47.0 42.4
3. kv. 2016 50 47.3 43.6
4. kv. 2016 50 49.0 45.6
1. kv. 2017 50 50.3 47.8
2. kv. 2017 50 50.1 49.7
3. kv. 2017 50 51.6 50.5
4. kv. 2017 50 52.7 51.6
1. kv. 2018 50 51.9 53.8

Samlet sett for industrien, var prisutviklingen positiv både for hjemme- og eksportmarkedet. For produsenter av innsatsvarer og konsumvarer var det en økning i begge markeder. Underliggende faktorer for prisveksten i disse varegruppene var økte priser for metaller og næringsmidler. For produsenter av investeringsvarer var det en prisnedgang i begge markeder. Strenge krav om reduserte utbyggings- og vedlikeholdskostnader for oljeselskapene, og hard konkurranse om kontrakter for leverandørindustrien, er fortsatt sannsynlige årsaker til prisnedgangen for produsenter av investeringsvarer.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2009 50 44.8 45.2
2. kv. 2009 50 44.3 43.9
3. kv. 2009 50 46.0 44.1
4. kv. 2009 50 46.2 43.8
1. kv. 2010 50 46.7 45.5
2. kv. 2010 50 49.1 49.3
3. kv. 2010 50 51.4 51.5
4. kv. 2010 50 53.5 52.7
1. kv. 2011 50 55.8 52.8
2. kv. 2011 50 54.8 50.0
3. kv. 2011 50 52.6 46.6
4. kv. 2011 50 52.0 45.0
1. kv. 2012 50 51.9 45.5
2. kv. 2012 50 51.4 46.2
3. kv. 2012 50 51.9 45.4
4. kv. 2012 50 51.8 44.4
1. kv. 2013 50 51.1 45.0
2. kv. 2013 50 52.2 47.2
3. kv. 2013 50 53.1 50.0
4. kv. 2013 50 53.6 53.0
1. kv. 2014 50 54.4 53.3
2. kv. 2014 50 54.2 51.6
3. kv. 2014 50 53.4 50.9
4. kv. 2014 50 53.1 51.7
1. kv. 2015 50 51.1 50.3
2. kv. 2015 50 48.7 49.0
3. kv. 2015 50 48.3 49.5
4. kv. 2015 50 48.7 48.9
1. kv. 2016 50 49.6 47.9
2. kv. 2016 50 50.3 47.9
3. kv. 2016 50 49.9 47.9
4. kv. 2016 50 49.6 47.7
1. kv. 2017 50 50.4 49.6
2. kv. 2017 50 51.6 51.3
3. kv. 2017 50 53.1 52.3
4. kv. 2017 50 54.3 53.4
1. kv. 2018 50 54.7 54.2

Stor tro på bedring i 2. kvartal 2018

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal 2018 er totalt sett positiv. Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres noe, og sysselsettingen er ventet å øke. Mange industriledere venter at ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet vil øke videre. Det ventes også vekst i den samlede ordrebeholdningen. Produsentene av investeringsvarer, innsatsvarer og konsumvarer er alle optimistiske i sin bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartalet.   

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2009 50 40.2
2. kv. 2009 50 44.0
3. kv. 2009 50 47.5
4. kv. 2009 50 50.3
1. kv. 2010 50 53.2
2. kv. 2010 50 56.0
3. kv. 2010 50 59.0
4. kv. 2010 50 61.0
1. kv. 2011 50 60.1
2. kv. 2011 50 57.6
3. kv. 2011 50 56.0
4. kv. 2011 50 56.0
1. kv. 2012 50 56.4
2. kv. 2012 50 56.2
3. kv. 2012 50 55.5
4. kv. 2012 50 55.1
1. kv. 2013 50 55.2
2. kv. 2013 50 55.0
3. kv. 2013 50 54.8
4. kv. 2013 50 54.7
1. kv. 2014 50 54.2
2. kv. 2014 50 53.4
3. kv. 2014 50 51.6
4. kv. 2014 50 48.5
1. kv. 2015 50 45.4
2. kv. 2015 50 43.4
3. kv. 2015 50 42.9
4. kv. 2015 50 44.2
1. kv. 2016 50 47.0
2. kv. 2016 50 50.3
3. kv. 2016 50 52.9
4. kv. 2016 50 53.8
1. kv. 2017 50 54.3
2. kv. 2017 50 55.0
3. kv. 2017 50 56.5
4. kv. 2017 50 58.1
1. kv. 2018 50 59.1

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 1. kvartal 2018 på 6,3 (sesongjusterte nettotall), om lag på samme nivå som i det foregående kvartalet. Dette er det femte kvartalet på rad hvor indikatoren er positiv, og indikatoren ligger nå godt over det historiske gjennomsnittet. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

1 Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2018
1. kv. 2009 -19.3 3.0
2. kv. 2009 -7.9 3.0
3. kv. 2009 -2.9 3.0
4. kv. 2009 0.1 3.0
1. kv. 2010 3.1 3.0
2. kv. 2010 4.5 3.0
3. kv. 2010 8.9 3.0
4. kv. 2010 11.1 3.0
1. kv. 2011 9.1 3.0
2. kv. 2011 8.5 3.0
3. kv. 2011 5.7 3.0
4. kv. 2011 6.0 3.0
1. kv. 2012 8.9 3.0
2. kv. 2012 6.6 3.0
3. kv. 2012 0.8 3.0
4. kv. 2012 4.8 3.0
1. kv. 2013 1.3 3.0
2. kv. 2013 1.4 3.0
3. kv. 2013 6.2 3.0
4. kv. 2013 7.9 3.0
1. kv. 2014 6.4 3.0
2. kv. 2014 6.6 3.0
3. kv. 2014 1.6 3.0
4. kv. 2014 -1.8 3.0
1. kv. 2015 -3.9 3.0
2. kv. 2015 -8.5 3.0
3. kv. 2015 -6.8 3.0
4. kv. 2015 -8.3 3.0
1. kv. 2016 -7.0 3.0
2. kv. 2016 -2.0 3.0
3. kv. 2016 -4.1 3.0
4. kv. 2016 -0.6 3.0
1. kv. 2017 1.2 3.0
2. kv. 2017 3.7 3.0
3. kv. 2017 3.1 3.0
4. kv. 2017 6.4 3.0
1. kv. 2018 6.3 3.0

Kapasitetsutnyttingsgraden under det historiske gjennomsnittet

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien er på samme nivå som i foregående kvartal og beregnes til 77,9 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2018. Resultatet ligger under det historiske gjennomsnittet på 80,2 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs statistikkontor, Eurostat.

Figur 6. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2018
1. kv. 2009 76.8 80.2
2. kv. 2009 76.0 80.2
3. kv. 2009 76.3 80.2
4. kv. 2009 76.8 80.2
1. kv. 2010 77.1 80.2
2. kv. 2010 77.8 80.2
3. kv. 2010 78.5 80.2
4. kv. 2010 78.9 80.2
1. kv. 2011 79.4 80.2
2. kv. 2011 79.8 80.2
3. kv. 2011 79.6 80.2
4. kv. 2011 79.6 80.2
1. kv. 2012 79.7 80.2
2. kv. 2012 79.7 80.2
3. kv. 2012 79.8 80.2
4. kv. 2012 79.8 80.2
1. kv. 2013 79.4 80.2
2. kv. 2013 79.3 80.2
3. kv. 2013 79.5 80.2
4. kv. 2013 80.0 80.2
1. kv. 2014 80.4 80.2
2. kv. 2014 80.5 80.2
3. kv. 2014 80.1 80.2
4. kv. 2014 79.3 80.2
1. kv. 2015 78.4 80.2
2. kv. 2015 77.4 80.2
3. kv. 2015 76.7 80.2
4. kv. 2015 76.8 80.2
1. kv. 2016 77.1 80.2
2. kv. 2016 77.2 80.2
3. kv. 2016 77.0 80.2
4. kv. 2016 76.8 80.2
1. kv. 2017 77.1 80.2
2. kv. 2017 77.6 80.2
3. kv. 2017 77.8 80.2
4. kv. 2017 77.9 80.2
1. kv. 2018 77.9 80.2

Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av industriens ordrebeholdning, var i 1. kvartal på 4,2 måneder. Dette er noe opp siden foregående kvartal og over det historiske gjennomsnittet for indikatoren.

Figur 7. Antall arbeidsmåneder dekket ved nåværende ordrebeholdningen for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2018
1. kv. 2009 4.2 3.9
2. kv. 2009 4.0 3.9
3. kv. 2009 3.8 3.9
4. kv. 2009 3.7 3.9
1. kv. 2010 3.8 3.9
2. kv. 2010 4.0 3.9
3. kv. 2010 4.1 3.9
4. kv. 2010 4.3 3.9
1. kv. 2011 4.3 3.9
2. kv. 2011 4.4 3.9
3. kv. 2011 4.3 3.9
4. kv. 2011 4.1 3.9
1. kv. 2012 4.0 3.9
2. kv. 2012 4.1 3.9
3. kv. 2012 4.3 3.9
4. kv. 2012 4.3 3.9
1. kv. 2013 4.3 3.9
2. kv. 2013 4.2 3.9
3. kv. 2013 4.1 3.9
4. kv. 2013 4.3 3.9
1. kv. 2014 4.5 3.9
2. kv. 2014 4.5 3.9
3. kv. 2014 4.4 3.9
4. kv. 2014 4.4 3.9
1. kv. 2015 4.3 3.9
2. kv. 2015 4.2 3.9
3. kv. 2015 4.2 3.9
4. kv. 2015 4.2 3.9
1. kv. 2016 4.1 3.9
2. kv. 2016 4.0 3.9
3. kv. 2016 4.0 3.9
4. kv. 2016 4.0 3.9
1. kv. 2017 4.0 3.9
2. kv. 2017 4.1 3.9
3. kv. 2017 4.1 3.9
4. kv. 2017 4.1 3.9
1. kv. 2018 4.2 3.9

Indikator for ressursknapphet har økt noe sammenlignet med foregående kvartal. Det er en liten oppgang i andelen som melder at mangel på kvalifisert arbeidskraft var en begrensende faktor for produksjonen og en liten oppgang blant dem som har rapportert full kapasitetsutnyttelse. Samtidig er det færre ledere som melder at svak etterspørsel og sterk konkurranse var begrensende faktorer for produksjonen i 1. kvartal 2018.

Figur 8

Figur 8. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 8. mars 2018 til 17. april 2018.

Bedømmelse av 1. kvartal 2018 samt utsiktene på kort sikt¹

1 Samlet vurdering av nåsituasjonen og forventet utvikling på kort sikt.   2 Meget god: ++, God: +, På det jevne: ~, Svak: - ,Meget svak: -- , God, men med enkelte negative tegn: +(-), Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre: +/-, Svak, men med enkelte positive tegn: -(+)
Næring Vurdering2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri +
Trelast- og trevareindustri ++
Papir- og papirvareindustri ++
Kjemiske råvarer - (+)
Ikke-jernholdige metaller +
Metallvareindustri +
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri +(-)
Maskinindustri ++
Bygging av skip og oljeplattformer -
Maskinreparasjon og -installasjon +

 

Mer informasjon: 

Konjunkturtendensene

OECD: Økonomiske hovedindikatorer (på engelsk)

 

 

 

 

Kontakt