Fortsatt høy strømpris for husholdninger

Publisert:

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 55,2 øre/kWh i 1. kvartal 2019. Det er på samme nivå som de to foregående kvartalene som begge var kvartaler med svært høy strømpris. Sammenlignet med 1. kvartal i 2018 var det en oppgang i prisen på 30 prosent.

NVE peker i sin kvartalsrapport over kraftsituasjonen på at det spesielt var i januar strømprisen var høy. Det forklares blant annet med høye priser på CO2-kvoter, gass og kull som påvirket kraftprisen på kontinentet og at det var et betydelig hydrologisk underskudd i Norge ved inngangen til kvartalet. I februar og mars var strømprisen lavere sammenlignet med januar.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 124,3 øre/kWh i 1. kvartal 2019, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en økning på 17 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2018. Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 44,4 prosent, nettleien 24,5 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 31,1 prosent.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Nettleie Avgifter Kraftpris
1. kvartal 2012 26.3 26.9 34.4
2. kvartal 2012 26.3 25 26.1
3. kvartal 2012 26.1 23.6 20
4. kvartal 2012 26.4 26.3 30.4
1. kvartal 2013 26.4 27.3 34.9
2. kvartal 2013 26.4 27.1 34.6
3. kvartal 2013 26.4 26.7 33.4
4. kvartal 2013 26.4 27.3 35.6
1. kvartal 2014 26.0 27.3 31.5
2. kvartal 2014 26.0 26.3 26.6
3. kvartal 2014 26.0 27.3 31.6
4. kvartal 2014 26.0 27.4 31.7
1. kvartal 2015 26.3 29.8 31.3
2. kvartal 2015 26.3 28.7 26.0
3. kvartal 2015 26.0 27.9 20.0
4. kvartal 2015 26.0 29.2 25.9
1. kvartal 2016 26.6 32.1 28.7
2. kvartal 2016 27.3 32.3 28.8
3. kvartal 2016 27.3 32.7 30.5
4. kvartal 2016 27.9 34.9 37.6
1. kvartal 2017 27.9 34.3 34.3
2. kvartal 2017 27.9 33.9 33.1
3. kvartal 2017 27.9 34.0 33.3
4. kvartal 2017 27.9 34.5 36.0
1. kvartal 2018 27.9 36.0 42.5
2. kvartal 2018 28.9 36.8 44.6
3. kvartal 2018 28.9 39.2 55.3
4. kvartal 2018 29.4 39.2 54.8
1. kvartal 2019 30.4 38.7 55.2

Kontrakter med variabel pris dyrest

Husholdninger med kontrakter med variabel pris hadde den dyreste kontraktstypen i 1. kvartal 2019 med en gjennomsnittlig strømpris på 63,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen, som er den vanligste kontraktstypen, slik det fremgår av figur 3, var gjennomsnittlig strømpris på 53,1 øre/kWh. Husholdninger med eldre fastpriskontrakter hadde kontraktstypen med lavest pris i 1. kvartal på 34,6 øre/kWh. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en veldig lav andel av totalt strømforbruk.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 1. kvartal 2019

Øre/kWh
Nye fastpris-kontrakter – inntil 1-års varighet 46.0
Nye fastpris-kontrakter – over 1-års varighet 42.3
Alle andre fastpris-kontrakter 34.6
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 53.1
Variabel pris kontrakter 63.6

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 1. kvartal 2019

Fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variabel pris kontrakter
Husholdninger 2.0 74.7 23.3
Tjenesteytende næringer 5.0 90.8 4.2
Industri, unntatt kraftintensiv industri 6.5 90.5 2.9

Kontakt