Økonomiske analyser, 2/2004

Fører høy oljepris til økt oljeboring?

Publisert:

Hvor lenge vil OPEC se seg tjent med høye oljepriser? Det avhenger blant annet av hvordan oljeprisen påvirker leting og utbygging av nye oljefelt i land utenom OPEC. I denne artikkelen diskuterer vi resultatene fra en økonometrisk analyse der vi finner en sammenheng mellom oljeboring og oljeprisen i de fleste regioner utenom OPEC, iallfall på lang sikt. Responsen er spesielt sterk i USA og til dels Storbritannia. Dette kan innebære at en varig høy oljepris gir OPEC mindre markedsandeler enn det kartellet ser seg tjent med.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt