Et tøft år for utvinningsnæringen

Publisert:

2016 ble et nytt tøft år for næringene innenfor utvinning av olje og naturgass og utvinningstjenester. Vedvarende prisnedgang førte til kraftig fall i produksjonsverdien og stor nedbemanning.

Samlet produksjonsverdi for olje- og gassutvinning og utvinningstjenester endte på 537 milliarder kroner i 2016, viser statistikken Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester. Det er en kraftig nedgang på 19,1 prosent fra året før og det andre året på rad med stor nedgang, viser nye tall fra Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester.

Figur 1

Figur 1. Samlet produksjonsverdi, produktinnsats og bearbeidingsverdi for de tre olje- og gassnæringene

Prisnedgangen gir negative ringvirkninger

Samlet bearbeidingsverdi, som ofte brukes til å måle verdiskaping, hadde en betydelig nedgang på 19,7 prosent i 2016, mens produktinnsatsen falt med 17,2 prosent og endte på 116 milliarder kroner.

- Nedgangen i produksjonsverdi og bearbeidingsverdi skyldes prisnedgang på olje og naturgass, opplyser rådgiver i SSBs seksjon for energi- og miljøstatistikk, Yun Walther-Zhang.

- Produksjonen av olje og naturgass (målt i Sm3) var så å si uendret fra året før, legger han til.

Stor nedbemanning og kutt i lønnskostnadene

Det var 25 300 sysselsatte i næringene olje- og gassutvinning og rørtransport i 2016, som innebærer en nedgang på 4,3 prosent fra året før.

- Utvinningsnæringen hadde et samlet lønnskostnadskutt på 14,6 prosent, sier Walther-Zhang. - Lønnskuttene er langt høyere enn den prosentvise nedgangen i sysselsettingen, understreker han. - Dermed var det også en vesentlig nedgang i lønnskostnader per sysselsatt i denne næringen.

I utvinningstjenester var nedbemanningen enda større. Det var 27 900 sysselsatte i denne næringen, som er 5 400 færre enn i 2015. Dette gir en nedgang på 16,2 prosent. Tjenestenæringen kuttet også lønnskostnadene betydelig, med 19,2 prosent.

Figur 2. Sysselsetting, etter næring

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. rørtransport 15830 16119 17338 16878 16498 16185 16183 15865 15998 15154 15079 16450 17396 17119 16780 18276 18675 20150 21433 21930 23869 25625 27159 27258 26470 25340
Tjenester tilknyttet utvinning 4173 4603 4437 5517 7280 8080 9082 7743 9786 12358 12569 12357 11841 13470 15697 17819 26523 26828 30754 31421 35676 36814 33282 27888