Oversikt over tilskudd til næringene vindkraft, solenergi og fjernvarme. Millioner kroner. 2002-2018

Tilbake til artikkelen

Oversikt over tilskudd til næringene vindkraft, solenergi og fjernvarme. Millioner kroner. 2002-2018
Årgang Vindkraft Solenergirelatert industri Etablering, kjøp og drift av solkraftverk i utlandet Handel med-, installasjon- og vedlikehold av solenergisystemer Fjernvarme
2002 0,7 2,0   - 2,4
2003 3,3 6,3   - 2,3
2004 3,5 3,4   - 17,9
2005 2,1 12,1   - 26,6
2006 2,3 42,4   - 86,9
2007 4,6 19,6 - - 86,7
2008 0,3 18,1 - 0,8 114,0
2009 181,1 33,6 - 0,8 178,1
2010 332,2 40,9 1,1 0,7 206,3
2011 327,6 45,9 - 2,0 215,9
2012 329,3 77,6 - 2,6 205,6
2013 271,7 21,3 - 3,4 252,7
2014 - 25,8 - 7,9 244,3
2015 - 34,6 0,1 3,8 265,3
2016 1,4 118,6 0,7 10,7 236,9
2017 1,6 81,3 2,9 14,7 226,5
2018 3,5 69,7 5,1 8,5 173,0

Kontakt