Tabell

Oversikt over tilskudd til næringene vindkraft, solenergi og fjernvarme. Millioner kroner. 2002-2018
ÅrgangVindkraftSolenergirelatert industriEtablering, kjøp og drift av solkraftverk i utlandetHandel med-, installasjon- og vedlikehold av solenergisystemerFjernvarme
20020,72,0 -2,4
20033,36,3 -2,3
20043,53,4 -17,9
20052,112,1 -26,6
20062,342,4 -86,9
20074,619,6--86,7
20080,318,1-0,8114,0
2009181,133,6-0,8178,1
2010332,240,91,10,7206,3
2011327,645,9-2,0215,9
2012329,377,6-2,6205,6
2013271,721,3-3,4252,7
2014-25,8-7,9244,3
2015-34,60,13,8265,3
20161,4118,60,710,7236,9
20171,681,32,914,7226,5
20183,569,75,18,5173,0