Omsetning. Årstall, etter næring. Ujusterte serier. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Omsetning. Årstall, etter næring. Ujusterte serier. Millioner kroner
  2015 2016 2017 Årsendring i prosent
  2016/2015 2017/2016
Industri 818 275 756 268 777 737 -7,6 2,8
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 213 787 229 299 228 935 7,2 -0,2
Næringsmiddelindustri 200 024 214 455 214 102 7,2 -0,1
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 8 426 8 946 8 789 6,1 -1,7
Trelast- og trevareindustri 29 429 30 748 32 274 4,5 5,0
Papir- og papirvareindustri 9 444 10 764 10 846 14,0 0,8
Trykking, grafisk industri 10 083 9 857 9 796 -2,2 -0,6
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 123 232 102 621 130 287 -16,7 27,0
Kjemiske råvarer 40 486 37 302 38 930 -7,9 4,4
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 46 901 48 362 47 761 3,1 -1,2
Metallindustri 61 063 58 832 70 026 -3,6 19,1
Ikke-jernholdige metaller 48 237 45 978 52 882 -4,7 15,0
Metallvareindustri 45 072 43 132 41 925 -4,3 -2,8
Dataindustri og elektrisk utstyrsind. 50 353 45 449 42 327 -9,7 -6,9
Maskinindustri 89 757 54 549 41 541 -39,2 -23,9
Bygging av skip og oljeplattformer 63 109 51 510 44 783 -18,4 -13,0
Annen verkstedsindustri 11 389 9 893 10 264 -13,2 3,8
Maskinreparasjon og -installasjon 40 675 35 937 41 347 -11,6 15,1
Møbelindustri og annen industri 15 555 16 374 16 841 5,3 2,9

Kontakt