Økonomiske analyser, 4/2013

Dragkampen mellom knapphet og teknologisk fremgang i oljemarkedet

Publisert:

Kostnader i oljemarkedet øker som følge av at olje er en knapp ressurs. Samtidig kan kostnadsøkningen motvirkes gjennom bedre teknologi. Frem til midten av 1990-tallet var den teknologiske fremgangen sterkere enn effekten av knappheten. Det siste tiåret har derimot situasjonen snudd.

Åpne og les artikkelen i PDF (613 KB)

I denne artikkelen ser vi på i hvilken grad teknologisk fremgang har motvirket kostnadsøkningene i oljemarkedet. I et utvalg av globale regioner ser vi klare effekter av både knapphet og teknologisk endring i perioden 1981-2009. I nesten alle regionene var den teknologiske fremgangen sterkere enn effekten av knappheten fram til midten av 1990-tallet. Det siste tiåret dominerer derimot knapphetseffekten over den teknologiske veksten.

Kontakt