Employment, register-based

To the Top

13250: Contractors (jobs), by industry, level of education, sex and annual renumeration in cash. Yearly figures 2016 - 2020

Mandatory

Selected 1 of total 1

Mandatory

Selected 1 of total 5

Mandatory

Selected 0 of total 4

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00-99 All industries , 01-03 Agriculture, forestry and fishing , 05-33 Manufacturing, mining and quarrying ,

Selected 0 of total 17

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Oppdragstakere omfatter arbeidsforhold som er rapportert til a-ordningen som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte og det er ingen aldersavgrensning. Selvstendig næringsdrivende inngår ikke. Eksempler på arbeidsforhold som faller inn under gruppen oppdragstakere er frilansere (omfatter ofte yrkesgrupper som musikere, tekstforfattere, skuespillere, journalister, mv.), folkevalgte, fosterforeldre og personer med omsorgslønn, personer som har tillitsverv og styremedlemmer. Tallene for oppdragstakere/statistikken har hele året som referanseperiode, dvs. man må være innrapportert minst én gang i løpet av kalenderåret og ha mottatt lønn for arbeid. Oppdragsforhold (jobber): Oppdragsforhold (jobber) omfatter alle jobbene en person har i ulike virksomheter (underenheter). Flere jobber i samme virksomhet (underenhet) for samme personer blir lagt sammen til én jobb.