Employment, register-based

To the Top

12623: Government employees, by unit. Yearly average 2016 - 2020

Mandatory

Selected 1 of total 3

Mandatory

Selected 1 of total 5

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Staten i alt , Arbeids- og sosialdepartementet , Arbeidsretten ,

Selected 0 of total 350

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Fotnote 1 Metoden som imputerer arbeidstid har blitt forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2016. Beskrivelse av metoden finnes i denne artikkelen. Tallene for 2019 ble rettet 26. mars 2020 pga. en feil i tallene for desember 2019. Feilen ga kun små utslag.