Employment among immigrants, register-based

09837: Sex, country background and age among employed immigrants. 4th quarter 2001 - 2019
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

contents Select at least one value

Total 2 Selected

Search

country background

Total 11 Selected

Search

sex

Total 3 Selected

Search

age

Total 8 Selected

Search

year Select at least one value

Total 19 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2020-03-02
Contact
Ingebjørg Aamodt, Statistics Norway
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Bjørn Olsen, Statistics Norway
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Unit
Employed persons:
persons
Employed persons (per cent):
per cent
Reference time
Employed persons:
4th quarter
Employed persons (per cent):
4th quarter
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli regnet som sysselsatte senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet. Det er laget nye tall for 2005 etter samme definisjon, mens årgangene før følger gammel definisjon av alder.
East European countries are included in category EU members in Eastern Europe from the year they became members.

User manual for StatBank