Employment among immigrants, register-based

To the Top

09837: Sex, country background and age among employed immigrants. 4th quarter 2001 - 2019

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
country background
sex
age
Mandatory *

Selected 1 of total 2

year

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Selected 1 of total 19

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Population in total , Non-immigrant population , Immigrants, total ,

Selected 0 of total 11

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable

age


Selected 0 of total 8

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli regnet som sysselsatte senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet. Det er laget nye tall for 2005 etter samme definisjon, mens årgangene før følger gammel definisjon av alder.
East European countries are included in category EU members in Eastern Europe from the year they became members.

User manual for StatBank