375806_tabell_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/stbygganl/aar
375806_tabell
statistikk
2019-05-07T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
true

Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk2017

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Strukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, næring 41-43. Endelige tallfullscreen-iconStrukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, næring 41-43. Endelige tallexcel-iconStrukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, næring 41-43. Endelige tallcsv-iconStrukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, næring 41-43. Endelige tall
Tabell 2Hovedtall for bygge- og anleggsvirksomhet. Bedrifterfullscreen-iconHovedtall for bygge- og anleggsvirksomhet. Bedrifterexcel-iconHovedtall for bygge- og anleggsvirksomhet. Bedriftercsv-iconHovedtall for bygge- og anleggsvirksomhet. Bedrifter
Tabell 3Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Bedrifterfullscreen-iconHovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Bedrifterexcel-iconHovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Bedriftercsv-iconHovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Bedrifter
Tabell 4Bygge- og anleggsvirksomhet. Strukturstatistikk etter næringshovedområdet, og fylke. Bedrifterfullscreen-iconBygge- og anleggsvirksomhet. Strukturstatistikk etter næringshovedområdet, og fylke. Bedrifterexcel-iconBygge- og anleggsvirksomhet. Strukturstatistikk etter næringshovedområdet, og fylke. Bedriftercsv-iconBygge- og anleggsvirksomhet. Strukturstatistikk etter næringshovedområdet, og fylke. Bedrifter
Tabell 5Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretakfullscreen-iconBygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretakexcel-iconBygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretakcsv-iconBygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretak
Tabell 6Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Foretakfullscreen-iconHovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Foretakexcel-iconHovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Foretakcsv-iconHovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Foretak

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken