Bygningsmassen1. januar 2017

Innhold

Arkiv for Bygningsmassen - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. februar 2017 1. januar 2017 Liten vekst i bygningsmassen
24. februar 2016 1. januar 2016 Mer enn 4,1 millioner bygninger
10. mars 2015 1. januar 2015 Flere bygninger i over 400 kommuner
4. mars 2014 1. januar 2014 Nettovekst i nesten 400 kommuner
26. mars 2013 1. januar 2013 Over 4 millioner bygninger
23. mars 2012 1. januar 2012 Store endringer i bygningsmassen
12. april 2011 1. januar 2011 Om lag 1,5 millioner boligbygg
28. januar 2002 2002 1,4 millioner boligbygninger i Norge
22. februar 2000 2000 348 000 hytter og sommerhus i Norge
18. mars 2010 1. januar 2010 Hver tredje blokk er i Oslo
6. mars 2001 2001 3,5 millioner bygninger i Norge
11. februar 2004 2004 369 000 fritidsbygninger i Norge
3. februar 2006 2006 379 000 fritidsbygninger i Norge
17. februar 2005 2005 3,7 millioner bygninger i Norge
2. april 2003 2003 3,6 millioner bygninger i Norge
13. mars 2009 2009 Innlandet på hyttetoppen
27. februar 2007 2007 3,76 millioner bygninger i Norge
3. mars 2008 2008 Flest hytter i Oppland og Buskerud