278710
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/maaned
278710
Færre byggetillatelser i januar
statistikk
2017-02-23T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false
Statistikken måler utvikling i byggevirksomheten. I januar 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 3 100 boliger.

Byggearealjanuar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre byggetillatelser i januar

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 13 prosent fra desember 2016 til januar 2017, viser sesongjusterte tall.

Registrerte igangsettingstillatelser. Sesongjustert, trend og ujustert. Foreløpige tall
Januar 2017
SesongjustertTrendUjustert
Prosentvis endring fra forrige månedProsentvis endring fra forrige månedAntallSiste 12-måneders periodeProsentvis endring fra forrige 12-måneders periode
Boliger-13,1-0,73 06237 09419,9
 
Bruksareal, 1000 m2
Boliger-9,5-0,4412,14 632,514,0
Andre bygg-7,8-1,2496,85 802,312,1
Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, sesongjustert og trend
Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal til andre bygg, sesongjustert og trend

* = foreløpige tall

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, men med en liten nedgang fra et høyt nivå de siste tre månedene.

Nedgang for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk ned med 8 prosent fra desember 2016 til januar 2017. Den langsiktige trenden viser at det har vært en økning i bruksareal til andre bygg siden april 2015, men med nedgang de siste fem måneder.

Tillatelse til 20 prosent flere boliger siste tolvmånedersperiode

I tidsrommet februar 2016-januar 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 37 100 nye boliger. Det er en økning på 20 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,8 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 12 prosent mer enn i perioden før.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB