278708
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/maaned
278708
Flere igangsettingstillatelser
statistikk
2017-01-24T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false
Statistikken måler utvikling i byggevirksomheten. I desember 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 3 100 boliger.

Byggearealdesember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere igangsettingstillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 10 prosent fra november til desember, viser sesongjusterte tall.

Registrerte igangsettingstillatelser. Sesongjustert, trend og ujustert. Foreløpige tall
Desember 2016
SesongjustertTrendUjustert
Prosentvis endring fra forrige månedProsentvis endring fra forrige månedAntallSiste 12-måneders periodeProsentvis endring fra forrige 12-måneders periode
Boliger10,00,03 13336 53018,1
 
Bruksareal, 1000 m2
Boliger10,00,0385,04 554,412,0
Andre bygg13,4-1,1448,05 795,212,8
Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, sesongjustert og trend
Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal til andre bygg, sesongjustert og trend

* = foreløpige tall

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflatning siste måned.

Økning for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk opp med 13 prosent fra november til desember 2016. Den langsiktige trenden viser at det har vært en økning i bruksareal til andre bygg siden april 2015, men med nedgang de siste fire måneder.

Tillatelse til 18 prosent flere boliger siste tolvmånedersperiode

I tidsrommet januar 2016-desember 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 36 500 nye boliger. Det er en økning på 18 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,8 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 13 prosent mer enn i perioden før.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB