208948
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/maaned
208948
Flere tillatelser til bygging av nye boliger
statistikk
2015-04-24T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false
Statistikken måler utvikling i byggevirksomheten. I mars 2015 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 2 900 boliger.

Byggearealmars 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere tillatelser til bygging av nye boliger

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 29 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall.

Registrerte igangsettingstillatelser. Sesongjustert, trend og ujustert. Foreløpige tall
Mars 2015
SesongjustertTrendUjustert
Prosentvis endring fra forrige månedProsentvis endring fra forrige månedAntallSiste 12-måneders periodeProsentvis endring fra forrige 12-måneders periode
Boliger28,70,62 91628 207-1,0
 
Bruksareal, 1000 m2
Boliger5,80,2304,43 673,9-7,2
Andre bygg-11,1-2,1325,55 137,8-4,8

I mars bidro blant annet studentboligprosjekter i Trondheim og Lillehammer til veksten med om lag 850 hybler. Igangsettelsestallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en forholdsvis flat utvikling i antall igangsettingstillatelser siden starten av 2013, etterfulgt av en svak økning de siste 4 månedene.

Nedgang for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger, som det ble gitt igangsettingstillatelser til, gikk ned med 11 prosent fra februar til mars. Den langsiktige trenden viser en nedgang i bruksareal til andre bygg enn bolig siden mai i fjor.

Tillatelse til 28 200 nye boliger siste år

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt igangsettelsestillatelse til 28 200 nye boliger. Det er en nedgang på 1 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

Det ble gitt tillatelse til bygging av 5,1 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 5 prosent mindre enn i perioden før.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Statistikken omfatter ikke ombygging av eksisterende bygningsmasseÅpne og lesLukk

Byggearealstatistikken omfatter foreløpig ikke boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse (for eksempel nye boliger som kommer til ved at næringsareal blir gjort om til boligareal).

Når en gammel bygning rives ned til grunnmuren og bygges opp igjen, regnes det som nybygg. Når reisverket ikke rives ned, regnes det som ombygging.

Du kan også lese mer om statistikkens omfang i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB