168057
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/maaned
168057
Færre nye boliger i august
statistikk
2014-09-26T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false
Statistikken måler utvikling i byggevirksomheten. I august 2014 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av nesten 2200 boliger.

Byggearealaugust 2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre nye boliger i august

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 23 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 9 prosent måneden før.

Registrerte igangsettingstillatelser. Sesongjustert, trend og ujustert. Foreløpige tall
August 2014
SesongjustertTrendUjustert
Prosentvis endring fra forrige månedProsentvis endring fra forrige månedAntallSiste 12-måneders periodeProsentvis endring fra forrige 12-måneders periode
Boliger-23,01,02 16229 456-1,9
 
Bruksareal, 1000 m2
Boliger-17,1-0,5297,33 924,1-4,1
Andre bygg10,0-0,1476,45 291,9-1,7

Igangsettelsestallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en langsomt stigende utvikling i antall igangsettingstillatelser til nye boliger siden januar i år.

Oppgang for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger, som det ble gitt igangsettingstillatelser til, økte med 10 prosent fra juli til august. Med unntak av perioden juli-august viser den langsiktige trenden også vekst i bruksareal til andre bygg enn bolig helt siden januar i fjor.

Tillatelse til bygging av 29 450 nye boliger siste tolvmånedersperiode

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt igangsettelsestillatelse til 29 450 nye boliger. Det er en nedgang på 1,9 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

Det ble gitt tillatelse til bygging av 5,3 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 1,7 prosent mindre enn perioden før.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Statistikken omfatter ikke ombygging av eksisterende bygningsmasseÅpne og lesLukk

Byggearealstatistikken omfatter foreløpig ikke boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse (for eksempel nye boliger som kommer til ved at næringsareal blir gjort om til boligareal).

Når en gammel bygning rives ned til grunnmuren og bygges opp igjen, regnes det som nybygg. Når reisverket ikke rives ned, regnes det som ombygging.

Du kan også lese mer om statistikkens omfang i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB