92282
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/maaned
92282
30 000 nye boliger
statistikk
2013-01-30T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggearealdesember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

30 000 nye boliger

Det ble gitt igangsettingstillatelser til 30 142 nye boliger i 2012, viser foreløpige tall. Dette er en økning på drøyt 2 400 boliger, eller 8,7 prosent, sammenlignet med i 2011.

Bygg registrert satt i gang. Foreløpige tall
 DesemberEndring i prosentJanuar-desemberEndring i prosent
 201112012201112012
1Tallene for alle måneder fra januar 2011 til november 2011 ble revidert 8. februar 2012.
2Inkluderer også bygninger til skole, helse- og sosialstjenester og offentlig forvaltning.
Antall boliger1 8332 23421,927 73530 1428,7
       
Bruksareal, 1 000 m2      
I alt638,3600,4-5,99 295,59 490,32,1
       
Boliger246,8303,022,83 804,64 025,85,8
       
Andre bygg391,6297,4-24,05 491,05 464,5-0,5
Næringsbygg2289,9192,5-33,64 004,53 956,6-1,2
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring101,7104,93,11 486,51 507,91,4

Igangsettingstallene for annet enn boligbygg viser derimot en liten nedgang. I 2012 ble det igangsatt 5,5 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn boligbygg, en nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med i 2011.

I alt ble det satt i gang bygging av 9,5 millioner kvadratmeter bruksareal i 2012. Dette er en oppgang på 2,1 prosent fra året før.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB