278716
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/kvartal
278716
Flere nye studentboliger
statistikk
2017-02-07T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false
Statistikken måler utvikling i byggevirksomheten. I 4. kvartal 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 10 300 boliger.

Byggeareal4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere nye studentboliger

I 4. kvartal 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 10 300 boliger med i alt 1 254 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 16 prosent flere boliger enn i samme kvartal i 2015. Blant annet bidrar bygging av studentboliger til veksten.

Registrerte igangsettingstillatelser. Sesongjustert og ujustert
4. kvartal 2016
SesongjustertUjustert
Prosentvis endring fra forrige kvartalProsentvis endring fra samme kvartal året førAntall
Boliger-0,916,210 330
 
Bruksareal, 1000 m2
Boliger0,612,01 254,0
Andre bygg-1,310,11 516,3

Størst var økningen for igangsettingstillatelser til boliger i bygning for bofellesskap. I 4. kvartal 2016 er antall igangsettingstillatelser til boliger i bygning for bofellesskap mer en fordoblet sammenlignet med 4. kvartal i 2015. 660 studentboliger i Oslo utgjør den største andelen av disse. Eneboliger hadde derimot en nedgang på 4 prosent i registrerte igangsettingstillatelser i dette tidsrommet.

Sesongjusterte tall

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger er tilnærmet uendret fra 3. til 4. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall.

Igangsettingstallene varierer en god del fra kvartal til kvartal. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden 3. kvartal 2014, med en liten nedgang siste kvartal.

For andre bygg enn boliger viser sesongjusterte tall at bruksareal som det ble gitt igangsettingstillatelse til i 4. kvartal i fjor, også er tilnærmet uendret fra 3. kvartal samme år.

Akershus, Oslo og Sør-Trøndelag på fylkestoppen

Ser vi på igangsettingstillatelsene i det enkelte fylke, er det Akershus som ligger på topp. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 860 boliger i 4. kvartal 2016. Deretter kommer fylkene Oslo og Sør-Trøndelag med henholdsvis 1 316 og 1 048 boliger.

Økning for næringsbygg

I 4. kvartal 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 121 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Dette er en økning på 8 prosent fra samme kvartal året før.

838 nye boliger i ombyggingsprosjekter

I 4. kvartal 2016 kom det til 838 boliger som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. 266 av disse boligene kom til som følge av ombygging i eksisterende boligbygg, mens 543 boliger kom til som følge av ombygging i eksisterende næringsbygg.

653 boliger er revet eller brent

I 4. kvartal 2016 var det en avgang på 653 boliger, og 411 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 3 636 bygninger. Av disse var 1 268 næringsbygninger, 279 fritidsbygninger og 2 089 boliggarasjer mv.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB