Boforhold, levekårsundersøkelsen2015

Innhold

Arkiv for Boforhold, levekårsundersøkelsen - hvert 3. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
25. november 2015 2015 Eierandelen holder seg høy og veksten i boutgifter avtar
5. februar 2013 2012 Over 50 prosent mer i boliglån på fem år
2. juli 2002 2001 Flere unge er leieboere
12. mars 2003 2001 Yngre sliter på boligmarkedet
15. juli 2008 2007 Høyest gjeldsvekst for yngre boligeiere
14. juni 2005 2004 Stadig færre bor trangt i Norge