Statistikkområde

Befolkning: Folketall

Alt innhold for delområdet folketall

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Statistisk årbok 2007

  Statistisk årbok Årg. 126

  Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk med 482 tabeller og figurer som gir sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

  Publikasjon
 • Stor variasjon i andel eldre i kommunene

  Artikkel
 • Vi blir stadig flere

  Samfunnsspeilet 2006/5-6

  Norges befolkning har økt kraftig de siste 30 årene til tross for en relativ lav fruktbarhet siden midten av 1970-tallet.

  Artikkel
 • Statistisk årbok 2006

  Statistisk årbok Årg. 125

  Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk med 480 tabeller og figurer som gir sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2006

  I Dette er Norge presenterer Statistisk sentralbyrå statistikk om en rekke områder av det norske samfunn. Det er lagt vekt på at publikasjonen skal være lett å lese og forstå. Den første utgaven av Dette er Norge kom i 2003. De mange tilbakemeldin...

  Publikasjon
 • Befolkningsnedgang i EØS-området utsatt

  Artikkel
 • Flere folk - færre unge

  Samfunnsspeilet 2005/4

  Norges befolkning har vokst kraftig og sammensetningen har på mange måter endret seg de siste 30 årene.

  Artikkel
 • Statistisk årbok 2005

  Statistisk årbok Årg. 124

  Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk med 477 tabeller og figurer som gir sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

  Publikasjon
 • Norsk økonomi i 2004 : Befolkningsutviklingen

  Økonomiske analyser 1/2005

  Befolkningsveksten i Norge har økt betydelig siden 1980-tallet. Dette skyldes først og fremst økende nettoinnvandring, men også høye fødselsoverskudd.

  Artikkel
 • Befolkning

  Samfunnsspeilet 2004/4

  Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge - vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte.

  Artikkel
 • Statistisk årbok 2004

  Statistisk årbok Årg. 123

  Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Årbokas 663 tabeller og figurer har sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

  Publikasjon
 • Norge går forbi Finland og Danmark

  Artikkel
 • Befolkning

  Samfunnsspeilet 2003/4

  Artikkel
 • Statistisk årbok 2003

  Statistisk årbok Årg. 122

  Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk for hjem, skole, næringsliv og offentlig administrasjon. Årbokas 669 tabeller og figurer har sammenfattende informasjon om utviklingen innen de fleste områder av det norske samfunnet.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2003

  I Dette er Norge presenterer Statistisk sentralbyrå statistikk om en rekke områder av det norske samfunn.

  Publikasjon