Statistikkområde

Befolkning: Fødte og døde

Alt innhold for delområdet fødte og døde

Vis innholdstyper

Søkeresultat

  • Dødelighet blant yrkesaktive

    Sosiale og økonomiske studier 062

    Denne publikasjonen tar sikte på å gi en kort oversikt over de viktigste funnene fra analysen "Dødelighet i yrker og sosioøkonomiske grupper 1970 - 1980" (Statistiske analyser 56, Statistisk Sentralbyrå,1986).

    Publikasjon