Sosiale og økonomiske studier 062

Sosiale ulikheter i 1970-årene

Dødelighet blant yrkesaktive

Denne publikasjonen tar sikte på å gi en kort oversikt over de viktigste funnene fra analysen "Dødelighet i yrker og sosioøkonomiske grupper 1970 - 1980" (Statistiske analyser 56, Statistisk Sentralbyrå,1986).

Denne publikasjonen tar sikte på å gi en kort oversikt over de viktigste funnene fra analysen "Dødelighet i yrker og sosioøkonomiske grupper 1970 - 1980" (Statistiske analyser 56, Statistisk Sentralbyrå,1986).

Det er særlig lagt vekt på å trekke fram sosioøkonomiske grupper og yrkesklasser som hadde svært høy dødelighet og grupper med svært lav dødelighet i perioden 1970 - 1980.

Foruten sosiale forskjeller i total dødelighet er dødelighetsforskjellene vist for de viktigste sykdomsgruppene, hjerte- og karsykdommer og kreftsykdommer. For gruppen voldsomme dødsfall, i første rekke ulykker, er det lagt vekt på å vise hvilke yrkesklasser som har høy risiko for ulykker, og hvilke yrkesklasser som hadde svært lav ulykkesdødelighet i den perioden analysen omfatter.

Om publikasjonen

Tittel

Dødelighet blant yrkesaktive. Sosiale ulikheter i 1970-årene

Ansvarlig

Lars B. Kristofersen

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 062

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Fødte og døde, Dødsårsaker, Helseforhold og levevaner

ISBN (trykt)

82-537-2398-9

ISSN

1890-3479

Antall sider

54

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt