Befolkningsframskrivinger, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre2010-2060

Statistikken blir nå publisert sammen med Befolkningsframskrivinger.

Innhold

Arkiv for Befolkningsframskrivinger, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
15. juni 2010 2010-2060 Sterk vekst i antall innvandrere
11. juni 2009 2009-2060 Sterk vekst i antall innvandrere
8. mai 2008 2008-2060 Sterk vekst i innvandrerbefolkningen
15. desember 2005 2005-2060 Venter sterk vekst i innvandrerbefolkningen