6096_om_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvfram/aar
6096_om
statistikk
2010-06-15T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
true

Befolkningsframskrivinger, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre2010-2060

Statistikken blir nå publisert sammen med Befolkningsframskrivinger.

Innhold

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".